Montesquieu Institute: from science to society

Persconferentie: afspraken vluchtelingen kabinet en gemeenten, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

Vanmiddag maken het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afspraken om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig en volwaardig aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Hiervoor stelt het kabinet extra middelen beschikbaar aan gemeenten.

Vandaag zullen minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de heer Van Zanen, voorzitter van de VNG, een toelichting geven op het uitwerkingsakkoord.

De pers is van harte uitgenodigd om deze persconferentie bij te wonen.

Datum en tijd: donderdag 28 april 2016, 17.30 uur

Locatie: Ministerie van Algemene Zaken, Binnenhof 19 (RVD-zaal)

Meer info/aanmelden (pers)


1.

More about...