Montesquieu Institute: from science to society

Boekpresentatie: Zeventig jaar Partij van de Arbeid, Amsterdam

Amsterdam
© PDC

Share: Facebook Twitter LinkedIn

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Het evenement is uitverkocht.

Op dinsdag 9 februari aanstaande is het precies zeventig jaar geleden dat de Partij van de Arbeid werd opgericht. Dan verschijnt ook bij Uitgeverij Boom het boek 'Zeventig jaar Partij van de Arbeid', dat onder redactie van Frans Becker en Gerrit Voerman tot stand kwam. Twaalf auteurs laten hun licht schijnen over de geschiedenis van de PvdA, analyseren de huidige positie van deze partij en gaan tevens in op de toekomst van de Nederlandse sociaaldemocratie.

Het boek zal op 9 februari 2016 van 16.00 tot 18.00 uur worden gepresenteerd in academisch-cultureel centrum Spui 25 te Amsterdam, in samenwerking met het Montesquieu Instituut in Den Haag. Het programma luidt als volgt:

# Opening door Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel.

# Discussie naar aanleiding van Zeventig jaar Partij van de Arbeid over de huidige positie en toekomstperspectieven van de PvdA met:

Wout Cornelissen (als politiek filosoof verbonden aan de Universiteit Utrecht en auteur van een studie over het politieke denken van Karl Popper, Leo Strauss en Hannah Arendt)

Josje den Ridder (medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau, medeauteur van de bundel en auteur van een studie over politieke partijen en de representativiteit, verdeeldheid en eensgezindheid van partijleden)

Henk te Velde (hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en auteur van het inmiddels klassieke Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl).

# Aanbieding van Zeventig jaar Partij van de Arbeid aan PvdA-voorzitter Hans Spekman, die vervolgens op het boek en de discussie zal reageren.

# De bijeenkomst staat onder leiding van Menno Hurenkamp (medewerker van de Wiardi Beckman Stichting en hoofdredacteur van Socialisme & Democratie).

Van te voren aanmelden is nodig en kan door een e-mail te sturen naar dnpp@rug.nl, onder vermelding van "Aanmelding presentatie PvdA-bundel".

Frans Becker en Gerrit Voerman (redactie), Zeventig jaar Partij van de Arbeid, Uitgeverij Boom, Amsterdam. Met bijdragen van Joop van den Berg, Ruud Koole, Josje den Ridder en Joop van Holsteyn, Philip van Praag, Simon Otjes, Ron de Jong en Henk van der Kolk, Pieter Nieuwenhuijsen en Steven B. Wolinetz. Het boek is bij de presentatie verkrijgbaar en kost € 24,90.

Na afloop is er gelegenheid om het glas te heffen tijdens een door de Amsterdamse afdeling van de Partij van de Arbeid georganiseerde borrel ter gelegenheid van het jubileum van de PvdA, en wel van 18.00 tot 21.00 uur in het Amsterdam Museum, op loopafstand van Spui 25. De bezoekers van de boekpresentatie zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Zie verder: https://amsterdam.pvda.nl/agenda/pvda-70-jaar-feestelijke-borrel/ .


1.

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

The DNPP forms part of the University of Groningen. Its remit is to provide systematic and generally accessible documentation on Dutch political parties, with special reference to the extraparliamentary activities of the parties.

2.

More about...