Montesquieu Institute: from science to society

Wim Voermans in NRC Handelsblad over nevenfuncties van politici

Tuesday, October 27 2015, 11:11

DEN HAAG (PDC) - Op zaterdag 24 oktober 2015 is Wim Voermans geciteerd in NRC Handelsblad. Hij komt aan het woord in een artikel over nevenfuncties van politici.

Over oud-Europarlementariër Corien Wortmann, die tijdens haar lidmaatschap van het Europees Parlement functies had bij zowel Mercedes als autolobbyclub RAI, zegt Voermans: 'Ze heeft het principe dat je niet stemt over onderwerpen waar je een belang in hebt, met voeten getreden.'

Bron: NRC Handelsblad