Montesquieu Institute: from science to society

Europese subsidie voor zeesluis IJmuiden valt tegen

Friday, July 17 2015, 9:11

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie stelt elf miljoen euro subsidie beschikbaar voor de aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Dit subsidiebedrag is ruim 85 miljoen euro lager dan het gevraagde subsidiebedrag.

Doordat de Europese subsidie lager uitpakt dan gehoopt, moeten het rijk en de gemeente Amsterdam een grotere financiële bijdrage leveren aan het project. Het rijk stelt nu 600 miljoen beschikbaar; de gemeente Amsterdam ruim 102 miljoen euro.

De nieuwe sluis wordt gezien als oplossing voor de in verval geraakte Noordersluis en de scheepvaartfiles op de Noordzee en het Noordzeekanaal. Daarnaast moet de sluis een impuls geven aan de groei van de Amsterdamse haven.

Bron: Het Parool