Montesquieu Institute: from science to society

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen bevestigt vertrouwenskloof en politiek

Marleen Barth Workshop S&V 6

Als de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen één ding aantoont, is het de groeiende kloof tussen politiek en burger. Dit blijkt uit de lage opkomst (49%). Aldus PvdA-senator Marleen Barth, die donderdag 26 maart de workshop met het thema “Hoe nu verder in Den Haag?” leidde.

Bij zogenaamde second-order verkiezingen – de indirecte manier waarop de Eerste Kamerleden worden verkozen – is de mobilisatie van stemgerechtigden bij voorbaat al een lastige taak, omdat de kiezer het belang er minder van inziet én meer ‘experimenteert’ dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Middenpartijen moeten het vooral hebben van de mobilisatie van de eigen achterban. De PvdA is daar dit keer niet goed in geslaagd. Barth constateert dat minder dan 40 procent van de stemmers vrouw was, terwijl vrouwen vaak linkser stemmen dan mannen. Ook zijn veel jongeren thuis gebleven. De PvdA ‘doet’ het relatief goed bij jongeren en minder bij 60-plussers; het zou goed mogelijk zijn dat hier veel stemmen zijn blijven liggen.

In de landelijke politiek ziet Marleen Barth een tendens die is ingezet na de moord op Pim Fortuyn.  Sindsdien is de politiek niet goed in staat geweest om tegenbewegingen op te vangen en is de politiek in zijn geheel populistischer geworden. Met de economische crisis is dat extra urgent geworden, omdat kiezers zijn gaan twijfelen aan de capaciteit van de politiek om problemen op te lossen. Om de kloof tussen burger en politiek te kunnen dichten, is er een nieuwe generatie politici nodig die laat zien dat zij daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de burger. En als het aan Marleen Barth ligt, zijn meer vrouwen daarbij onmisbaar.

De workshop werd aangeboden door het Montesquieu Instituut en bureau Schinkelshoek&Verhoog, beide gevestigd te Den Haag.  


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 30 maart 2015.