Montesquieu Institute: from science to society

Intro: we want the rule of law..

De mogelijkheid bestaat dat er een investeerder-staatarbitrage (ISDS) in het handelsverdrag wordt opgenomen. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven staten aanklagen op basis van nieuwe wetgeving waardoor de bedrijven financiële schade kunnen oplopen. Kritiek hierop is dat men bang is dat de macht van grote bedrijven hierdoor wordt vergroot, mede door de invloed van advocaten door hun betrokkenheid bij arbitrage tribunalen. Deze angst is volgens EUcommissaris voor Handel, Cecilia Malmström niet onterecht, maar ondanks de felle kritiek blijft de Commissie bij haar standpunt om een investeerder-staatarbitrage in het TTP op te nemen.

Iveta Alexovičová, hoogleraar International and European Law aan de Universiteit van Maastricht, analyseert in dit artikel de recente ontwikkelingen over de onderhandelingen van het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) tussen de EU en de VS. 


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 30 maart 2015.