Montesquieu Institute: from science to society

Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren

foto Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren
vergrootglas
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Jopie Nooren (1961) was van 9 juni 2015 tot 1 maart 2021 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Zij is sinds 2021 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor was zij bestuursvoorzitter van Bartiméus en voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Bartiméus Onderwijs. Eerder was zij bestuurder van een zorginstelling en directeur van de brancheorganisatie in de zorg. Mevrouw Nooren bekleedde tevens diverse toezichtfuncties in de zorg. In de Eerste Kamer hield zij zich onder meer bezig met onderwijs, zorg en integratie. Mevrouw Nooren was voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en in 2019-2021 eerste ondervoorzitter van de Kamer.

PvdA
in de periode 2015-2021: lid Eerste Kamer

1.

First names

Johanna Elisabeth Anna Maria (Jopie)

2.

Personal data

Place and date of birth
Breda, 25 June 1961

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 1 March 2021
 • voorzitter College van Bestuur Stichting Bartiméus Onderwijs, from 1 January 2019 until 1 March 2021
 • voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam, from 1 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid bestuur Stichting REA College Nederland (aangepast beroepsonderwijs) (als voorzitter RvB Bartiméus)
 • lid Raad van Toezicht Regmed XB, from 9 May 2019

Previous (2/12)
 • voorzitter bestuur Vivis (Vereniging van Instellingen voor mensen met een visuele beperking) (als voorzitter RvB Bartiméus)
 • lid bestuur Stichting InZicht (stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de zorg, arbeid, onderwijs en revalidatie voor mensen met een visuele beperking) (als voorzitter RvB Bartiméus)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 9 July 2019 until 1 March 2021
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 9 July 2019 until 1 March 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in 2018 het woord bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Dijkstra over donorregistratie

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was uit hoofde van haar voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Bartiméus aandeelhouder Proson B.V., aandeelhouder Voedingsservice Heuvelrug B.V. en aandeelhouder BIGA B.V.
 • Is uit hoofde van haar voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Bartiméus aandeelhouder van Werkpad B.V.

Private life
Haar vader was bestuurlijk actief in het CDA, een waterschap en boerenorganisaties.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.