Montesquieu Institute: from science to society

Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren

foto Drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren
vergrootglas
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Jopie Nooren (1961) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Bartiméus en voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Bartiméus Onderwijs. Zij heeft diverse daaraan gelieerde bestuursfuncties. Eerder was zij bestuurder van een zorginstelling en directeur van de brancheorganisatie in de zorg. Mevrouw Nooren bekleedt tevens diverse toezichtfuncties in de zorg. Sinds 2017 is zij voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving. In de Eerste Kamer houdt zij zich onder meer bezig met onderwijs, zorg en integratie. Mevrouw Nooren is eerste ondervoorzitter van de Kamer.

PvdA
in de periode 2015-heden: lid Eerste Kamer

1.

First names

Johanna Elisabeth Anna Maria (Jopie)

2.

Personal data

Place and date of birth
Breda, 25 June 1961

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • voorzitter Raad van Bestuur "Bartiméus" (ondersteuning van blinden en slechtzienden), from 1 January 2013 (tevens diverse daaraan verbonden bestuursfuncties)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015
 • voorzitter College van Bestuur Stichting Bartiméus Onderwijs, from 1 January 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/6)
 • voorzitter Stichting Link4All (bevorderen digitaal meedoen voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen) (als voorzitter RvB Bartiméus)
 • lid Raad van Toezicht Regmed XB, from 9 May 2019

Previous (2/8)
 • voorzitter Stuurgroep Verbindend Vernieuwen (zintuiglijke gehandicaptensector) (als voorzitter RvB Bartiméus)
 • lid bestuur Stichting ZG Expertise (als voorzitter RvB Bartiméus)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 9 July 2019
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 9 July 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in 2018 het woord bij de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Dijkstra over donorregistratie

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was uit hoofde van haar voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Bartiméus aandeelhouder Proson B.V., aandeelhouder Voedingsservice Heuvelrug B.V. en aandeelhouder BIGA B.V.
 • Is uit hoofde van haar voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Bartiméus aandeelhouder van Werkpad B.V.

Private life
Haar vader was bestuurlijk actief in het CDA, een waterschap en boerenorganisaties.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.