Montesquieu Institute: from science to society

Voorjaarsforum Res Publica, Leiden

Stadhuis van Leiden
© Kevin Bergenhenegouwen
date February 18, 2015 15:00 - 17:00
city Leiden
location Sterrenwachtlaan 11 Show location
room Oude Sterrenwacht
organisation Res Publica

Op woensdagmiddag 18 februari 2015 organiseert Res Publica een voorjaarsforum met als thema ‘De diplomademocratie: wenselijk en houdbaar?’.

In oktober 2014 is de publicatie ‘Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland’ van de WRR en  het SCP verschenen. Deze publicatie vindt de forumcommissie van Res Publica een goede aanleiding voor een forum met bovengenoemd onderwerp. 

Tijdens het forum zal een panel, bestaande uit de heer M.A.P. Bovens, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, de heer A.A.M. Kinneging, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden, de heer J.P.C.M. van Zijl, voorzitter van de MBO Raad en MI fellow Wytze van der Woude, universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht, debatteren over de vraag hoe toegankelijk de Nederlandse parlementaire democratie eigenlijk is. Hoe eenvoudig is het bijvoorbeeld voor laagopgeleiden hun stem te laten horen? Is het problematisch wanneer hogeropgeleiden beter zijn vertegenwoordigd in de Staten-Generaal dan laagopgeleiden? En, zo ja, hoe is deze kloof eventueel te dichten? 

De heer J. Uzman, universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden zal het forum voorzitten.

Het voorjaarsforum zal plaatsvinden op woensdag 18 februari 2015, van 15.00 tot 17.00 uur in de Oude Sterrewacht, te Leiden (Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW Leiden). Aansluitend is er een borrel.


1.

More info