Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Dr. H.M. (Henriëtte) Prast

foto Prof.Dr. H.M. (Henriëtte) Prast
vergrootglas
bron: Fotograaf: Anja van Wijgerden op Eerstekamer.nl
Source: Parlement.com.

Henriëtte Prast (1955) was van 9 juni 2015 tot 1 maart 2019 Eerste Kamerlid voor D66. Zij is hoogleraar persoonlijke financiële planning aan de Universiteit van Tilburg en was eerder onder meer onderzoeker bij De Nederlandsche Bank, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en lid van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Mevrouw Prast publiceerde regelmatig over financiële onderwerpen. Als Eerste Kamerlid hield zij zich onder meer bezig met financieel-economische en sociale zaken en volksgezondheid.

D66
in de periode 2015-2019: lid Eerste Kamer, spreker MI-activiteit

1.

First names

Henriëtte Maria (Henriëtte)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 11 April 1955

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D66 (Democraten 66), until 27 February 2019
 • Partij voor de Dieren, from 3 March 2019

4.

Main functions and occupations

 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 January 2008 until October 2011
 • hoogleraar Finance, Universiteit van Tilburg, from January 2010
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 1 March 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Current (2/9)
 • zelfstandige, lezingen en onderzoek op het gebied van gedragseconomie
 • lid bestuur Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, from 1 July 2017

Previous (2/22)
 • lid Raad van Advies NTR Publieke Omroep
 • lid Raad van Advies SNS Bank

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Nadat de Raad van Toezicht AFM haar in 2014 niet voordroeg voor herbenoeming liet minister Dijsselbloem daarnaar onderzoek doen. Daaruit bleek dat zij binnen de Raad van Toezicht kritisch was geweest over onder andere de nevenfuncties van de overige Raad van Toezichtleden. Het onderzoek leidde tot een kritisch rapport, het vertrek van de voorzitter en enkele leden van de Raad van Toezicht, en aanscherping van de regels in lijn met het eerdere eenheidsstandpunt van Prast, en een (naar achtergrond) diversere samenstelling van de Raad.
 • Verliet in februari 2019 zowel de Eerste Kamer als D66 uit onvrede over partijstandpunten over dierenwelzijn

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.