Montesquieu Institute: from science to society

EVRM in vogelvlucht, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Naast de in dit verdrag benoemde klassieke mensenrechten komt de historische ontwikkeling van het verdrag aan de orde. Ook wordt ingegaan op de in het EVRM vervatte procedures en de belangrijkste leerstukken van de mensenrechtenbescherming. Door middel van een bespreking van - veelal actuele Engelstalige - uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt de verreikende betekenis van het EVRM voor wetgeving, de uitvoering daarvan en het overige overheidsbeleid inzichtelijk gemaakt.Na afloop van de cursus bent u bekend met de uitleg van de materiële rechten, de procedures en belangrijkste leerstukken van het EVRM en heeft u inzicht in de werking van relevante EVRM bepalingen voor de Nederlandse rechtsorde.


1.

More about...