Montesquieu Institute: from science to society

Recht van de EU voor de dagelijkse praktijk, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

In deze cursus komen de institutionele structuur van de EU en de belangrijkste materieelrechtelijke onderwerpen, zoals mededinging en staatsteun en de vrijheden, aan de orde met de meest recente jurisprudentie op deze gebieden.Daarnaast is er aandacht voor de rol van de overheidsjurist bij de totstandkoming van Europese regelgeving en aan de taken, bevoegdheden en werkwijzen van de instellingen van de EU en de inhoud en de gevolgen van het Verdrag van Lissabon. Ten slotte is er bijzondere aandacht voor de taak en werkwijze van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de prejudiciële procedure.Er is volop aandacht voor de eigen rol als jurist en ruimte om eigen casus en knelpunten in te brengen.Na afloop van deze cursus


1.

More about...