Montesquieu Institute: from science to society

Hoe staat het met implementatie van EU-regelgeving?, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

EU-regelgeving is het resultaat van een politiek compromis, tot stand gekomen na onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Ook als u mogelijk niet betrokken bent geweest bij deze onderhandelingen, moet u de vastgestelde EU-regelgeving in nationale wetgeving implementeren. Dat is geen gemakkelijke opgave, die veel tijd kan vergen.Deze lezing beoogt u handvatten te bieden bij het implementeren van EU-regelgeving in nationale wetgeving om zodoende uw werk te vergemakkelijken. Er zijn inmiddels zoveel aanmeldingen dat de bijeenkomst vol is. Volgende aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst.


1.

More about...