Montesquieu Institute: from science to society

Workshop Europa in Den Haag - Voet tussen de deur in Brussel

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
date June 5, 2015
city Den Haag
location Campus Show location
organisation Centre for Professional Learning

De eerste stap naar Brussel is minder groot dan soms wordt verondersteld. Door te starten vanuit Nederland is er al een wereld te winnen. Brussel lijkt soms een ondoorgrondelijk en gesloten bastion waar voor beleidsbeïnvloeders moeilijk grip op te krijgen valt. Toch kunnen bedrijven, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties wel degelijk een voet tussen de deur krijgen.

U moet daarvoor wel de spelregels kennen. Hoe komt een wetsvoorstel tot stand? Welke instanties spelen daarbij een rol en wat “gebeurt” er tussen Den Haag en Brussel? Welke instrumenten hebben de Eerste en Tweede Kamer om het proces te beïnvloeden en op welke momenten kunnen bedrijven en organisaties hier nog effectief invloed op uitoefenen? Centre for Professional Learning organiseert samen met het PA bureau Public Matters een ééndaagse cursus waarin u leert over effectief lobbyen in Europa en hoe u EU-beleid kunt beïnvloeden vanuit Nederland.

De workshopdag op 11 april werd met ruim een 8 zeer goed gewaardeerd door de cursisten.


1.

More about...