Montesquieu Institute: from science to society

Islamitische Staat (IS)

Source: Europa Nu.
Vlag Islamitische Staat

De Islamitische Staat (IS), ook wel bekend als ISIS, ISIL en Daesh, is een terroristische organisatie die streeft naar het kalifaat, een grensoverschrijdende islamitische staat met een kalief aan het hoofd. In juni 2014 riep Abu Bakr Al Baghdadi zich uit tot kalief. Grote delen van Irak en Syrië staan op dit moment onder zijn leiding. In Afghanistan, Egypte, Libië en Nigeria zijn ook terreurgroepen actief onder de vlag van de Islamitische Staat.

De afkorting IS staat voor de Islamitische Staat in Irak en al-Sham, waarbij al-Sham de Arabische naam is voor de Levant. De Levant is een gebied dat onder meer Irak en Syrië omvat, maar ook Jordanië, Libanon, Israël en de Palestijnse gebieden. Abu Bakr Al Baghdadi wil in dat hele gebied het kalifaat vestigen.

IS roept moslims wereldwijd op om te migreren naar het kalifaat. De aanhangers van IS behoren tot de soennitische stroming binnen de Islam. Zij hebben grote delen van Irak en Syrië veroverd en vormen een grote bedreiging voor de religieuze minderheden aldaar. IS wordt gefinancierd door middel van berovingen en uit de opbrengsten van verschillende ingenomen olievelden in het oosten van Syrië. In de door IS veroverde gebieden gelden zeer strenge islamitische regels. Lichte overtredingen worden bestraft met lijfstraffen en bij zwaardere overtredingen volgt executie. Naar schatting houdt de terreurgroep in Irak 3500 mensen gevangen als slaaf.

IS vecht een bloedige strijd tegen andere religieuze groepen, die massaal op de vlucht slaan voor het geweld. Ook richt het geweld van IS zich direct tegen Westerse landen. Er zijn verschillende video's online verschenen waarin Amerikaanse en Britse journalisten worden onthoofd door IS-strijders. Ook eistte IS de verantwoordelijkheid op voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Dit heeft de roep om actie tegen IS vergroot in veel Westerse landen.

Onder leiding van de Verenigde Staten zet een internationale coalitie, met onder meer een aantal EU-lidstaten, een aantal Arabische landen en de Iraakse regering, zich in tegen de opmars van IS. Rusland maakt geen onderdeel uit van deze internationale coalitie. Sinds september 2015 valt het land wel eigenhandig doelwitten in Syrië en Irak aan.

Meer informatie