Montesquieu Institute: from science to society

Oratie bijzonder hoogleraar Public Affairs Arco Timmermans

Thursday, August 28 2014, 14:30

DEN HAAG (PDC) - Op maandag 29 september aanvaardt voormalig onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut Arco Timmermans het hoogleraarsambt met het uitspreken van zijn oratie. De bijzonder hoogleraar Public Affairs zal ingaan op de dialoog tussen wetenschap en praktijk. 

De leerstoel public affairs aan de Campus Den Haag is in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) tot stand gekomen en is bedoeld om de wetenschappelijke kennis over dit in ontwikkeling zijnde vakgebied in Nederland te vergroten.

Meer informatie

De oratie 'On speaking terms: public affairs en de dialoog tussen wetenschap en praktijk' vindt plaats in het Academiegebouw te Leiden. Aanmelden kan via de website van de Universiteit.