Montesquieu Institute: from science to society

Europees verkiezingsdebat, Delft

MI logo

Wat is de invloed van Nederlandse universiteiten, wetenschaps- en studentenorganisaties op Europese besluitvorming die studenten en onderzoekers raakt? Wat zijn de gevolgen van Europese regelgeving voor de academische wereld? Welke ambities heeft de Nederlandse wetenschap? Welke kansen en uitdagingen liggen er voor studenten en jonge ondernemers in Europa?

De Europese Unie streeft naar een dynamische en concurrerende kenniseconomie. Het aanpakken van grensoverschrijdende problemen, zoals klimaatverandering en energie, staat hoog in het vaandel. Nieuwe technologie en producten zijn hierbij van essentieel belang. Daarom stimuleert de EU onderwijs, onderzoek en innovatie met ambitieuze programma’s zoals Erasmus+ en Horizon 2020.

Neem deel aan een debat tussen (kandidaat-) Europarlementariërs, Tweede Kamerleden, wetenschappers, jonge ondernemers en studenten en breng tijdens het debat je stem uit!

Sprekers

Aan iedere debatronde nemen vier sprekers deel.

Het debat staat onder leiding van Kathalijne Buitenweg (verbonden aan de UvA & voormalig Europarlementariër).

Meer informatie en aanmelden

Ga voor meer informatie,het programma en uw aanmelding naar de website van het Montesquieu Instituut.


1.

More about...