Montesquieu Institute: from science to society

Kamerstukken

wetsvoorstel - VVD'erBosman verdedigt zijn initiatiefwetsvoorstel om vestigingseisen aan Antillianen te stellen. PVV, SGP en onafhankelijk Kamerlid Bontes steunen hem in grote lijnen. De PvdA vraagt om aanpassing van het wetsvoorstel.

Bosman wil met zijn initiatiefwetsvoorstel kansarme Antillianen weren, omdat zij vaker crimineel en werkloos worden. Als inwoners van Aruba, Curaçao of Sint-Maarten langer dan zes maanden in Nederland willen blijven, moeten zij zich gaan inschrijven bij een gemeente. En dat kan alleen als zij aan bepaalde eisen voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld voldoende Nederlands spreken, aantoonbare middelen van bestaan hebben en niet in aanraking zijn geweest met justitie. Steun krijgt Bosman van Van der Staaij (SGP): problemen met integratie rechtvaardigen een terughoudend toelatingsbeleid. Fritsma (PVV) zou de band met de Antillen het liefst helemaal doorsnijden, maar vestigingseisen vindt hij wel een verbetering.

Rijkswet heeft de voorkeur

Een vestigingswet voor inwoners van andere landen binnen het Koninkrijk zou eigenlijk een rijkswet moeten zijn. Daarover zijn de meeste woordvoerders het eens. Het is de koninklijke weg, stelt Schouw (D66). Maar de afgelopen tientallen jaren is dit niet gelukt, concludeert Azmani (VVD). Hij wijst er bovendien op dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zelf ook vestigingseisen stellen. Die zijn volgens Segers (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP) echter te rechtvaardigen vanwege de beperkte absorptiecapaciteit. Net als Voortman (GroenLinks) vrezen zij dat het "ongedeeld Nederlanderschap", geregeld in het Statuut van het Koninkrijk, met het initiatiefwetsvoorstel wordt aangetast.

Juridische houdbaarheid staat ter discussie

Is het initiatiefwetvoorstel juridisch wel houdbaar? Gesthuizen, Schouw, Segers en Voortman wijzen op het negatieve oordeel van de Commissie Meijers, een groep deskundigen in internationaal vreemdelingenrecht. Het initiatiefwetvoorstel zou onderscheid maken naar etniciteit en in strijd zijn met verschillende Europese en VN-verdragen. Het zou pijnlijk zijn als wij een wet aannamen die in strijd is met de mensenrechten, zegt Van Toorenburg (CDA). Van Laar (PvdA) wil daarom dat niet wordt gekeken naar de geboorteplaats (van de ouders) maar naar de woonplaats. Verder moet volgens hem de doelgroep beperkt worden tot kansarmen: mensen met een strafblad of zonder afgeronde opleiding.

Antillianen kunnen vestigingseisen omzeilen

Antillianen zijn burgers van de Europese Unie en mogen daarom vrij reizen binnen de EU. Schouw stelt vast dat eventuele vestigingseisen dan ook gemakkelijk kunnen worden omzeild, bijvoorbeeld door vestiging in België. Bontes wil graag dat dit gat in de wet wordt gedicht. Mogen EU-burgers überhaupt worden uitgezet?, vraagt Van Laar. Het vaststellen van vestigingseisen moet er wel toe leiden dat men daadwerkelijk wordt teruggestuurd, zegt Fritsma, anders ontstaat er een papieren werkelijkheid.

Het debat gaat op een later moment verder met de reactie van initiatiefnemer Bosman op de inbreng van de Kamer.

ZIE OOK:

â-ª Het overzicht van de laatste debatten in het kort

â-ª De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.