Montesquieu Institute: from science to society

College 'De interne markt en de euro', Den Haag

Bart van Riel

Bart van Riel (senior beleidsmederwerker, Sociaal-Economische Raad) analyseert de economische en monetaire aspecten van de Europese integratie. Wat betekent het organiseren van een gemeenschappelijke markt en hoe hangen de verschillende onderdelen daarvan samen?

De casus Zwitserland is interessant. Is uittreden uit de Europese Unie voor Nederland voordelig, zoals wordt beweerd? Waarom is destijds gekozen voor een euro voor elf en niet voor zes landen? Zou het alsnog anders kunnen?

Dit college is onderdeel van een collegereeks over Europa.

Aanmelden

Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via evenementen@montesquieu-instituut.nl. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.


Contents

1.

Institute Clingendael

The Netherlands Institute of International Relations Clingendael is a knowledge institute for international relations. In a constantly changing global environment, Clingendael acts as a think-tank as well as a diplomatic academy in order to identify and analyze emerging political and social developments for the benefit of the Dutch government and the general public.

Clingendael seeks to achieve this objective through research, by publishing studies, organising courses and training programmes, and by providing information. The Institute acts in an advisory capacity to the government, parliament and social organisations, holds conferences and seminars, maintains a library and documentation centre, and publishes a Dutch language monthly on international politics as well as a newsletter. Clingendael currently employs some 110 staff, the majority of whom are researchers and training staff.

2.

ProDemos

ProDemos is the 'House for Democracy and the Rule of Law'. ProDemos explains the Dutch govermental system and the rule of law to students, tourists, members of political organisations and other guests. The ProDemos Visitor Centre is located directly opposite the Houses of Parliament (Binnenhof) in The Hague. From here ProDemos provides guided tours, educational programmes, debates, exhibitions, and courses.

ProDemos was established in 2010.

3.

Europe House

The Europe House in The Hague is the home of the Representation of the European Commission and the European Parliament Information Office in the Netherlands.

4.

More about...