Montesquieu Institute: from science to society

Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA

foto Ir. E.D. (Eric) Wiebes MBA
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Eric Wiebes (1963) is sinds 26 oktober 2017 minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was hij van 4 februari 2014 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte II. In 2010-2014 was de heer Wiebes namens de VVD wethouder van onder meer verkeer en vervoer van Amsterdam. Eerder werkte hij in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Economische Zaken. Daar was hij onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal.

VVD
in de periode 2014-heden: staatssecretaris, minister

1.

First names

Eric Derk (Eric)

2.

Personal data

Place and date of birth
Delft, 12 March 1963

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2005 (was eerder lid omstreeks 1983)

4.

Main functions and occupations

 • interim-directeur Communicatie, ministerie van Economische Zaken, 2009
 • wethouder (belast met verkeer, vervoer en infrastructuur (inclusief Noord/Zuidlijn en Luchtkwaliteit) en ICT) van Amsterdam, from 19 May 2010 until 4 February 2014
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale zaken, financiën lagere overheden, loterij- en muntwezen en domeinen), from 4 February 2014 until 26 October 2017
 • minister van Economische Zaken en Klimaat, from 26 October 2017

Responsibilities as minister (2/3)
 • Was tevens vanwege het voorzitterschap van minister Dijsselbloem tevens de Nederlandse vertegenwoordiger in de eurogroep
 • Is als minister tevens belast met klimaat (klimaatverandering, emissies)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/5)
 • lid bestuur Stadsregio Amsterdam
 • lid Critical Review Team Lange Termijn Spooragenda, from 2013 until 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Kwam in 2018 met een Fiscale Beleidsagenda waarin vijf prioriteiten worden benoemd. Dat zijn het aanpakken van belastingontwijking en belastingontduiking, het verlagen van belasting op arbeid, een concurrend blijvend vestigingsklimaat, verdere vergroening van het belastingstelsel en betere uitvoerbaarheid.
 • Maakte in 2018 als minister van EZK afspraken met regionale bestuurders over de start van een Nationaal Programma Groningen. Tot 2040 investeren Rijk en NAM 1,15 miljard euro in Groningen. Het bedrag wordt aangevuld met cofinanciering vanuit andere publieke en private bronnen. Na de afbouw van de gaswinning moet er een toekomstbestendige provincie komen, met als speerpunten: wonen, werken en recreëren.

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Stb. 45) tot stand. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft en in plaats daarvan komt er een mogelijkheid voor opdrachtgevers en -nemers om een overeenkomst ter beoordeling aan de Belastingdienst voor te leggen. De wet moet schijnzelfstandigheid tegengaan. (34.036, 34.036)
 • Bracht in 2018 een wet (Stb. 371) tot wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet tot stand betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld. Totdat de gaswinning uit dat veld is beëindigd, moet worden gekeken hoe die gaswinning op een zo veilig mogelijke manier kan plaatsvinden, waarbij ook de leveringszekerheid kan worden geborgd. (34.957, 34.957)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Slaagde er in 2015 na onderhandelingen met oppositiepartijen in zijn belastingplan door het parlement te loodsen, onder meer door een indiening (en aanvaarding) van een novelle over verhoging van de maximale arbeidskorting, extra middelen voor de ouderenkorting en verhoging van het heffingvrije vermogen voor box 3

Private life (3/4)
 • Was oprichter en lijsttrekker van studentenpartij in de faculteitsraad
 • Was gedurende enige jaren op de faculteit de studentwoordvoerder en denker over onderwijsvraagstukken
 • Zijn vader was kernfysicus. Hij overleed toen Eric 9 jaar was.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.