Montesquieu Institute: from science to society

Mr. A.W. Haan

foto Mr. A.W. Haan
vergrootglas
bron: Tresoar
Source: Parlement.com.

Advocaat uit Sneek (enige jaren compagnon van Gerbrandy), die geruime tijd namens de ARP provinciebestuurder in Friesland was. Nam in 1945 enige maanden de functie van Commissaris van de Koningin waar, nadat Van Harinxma thoe Slooten was geschorst. Hij was later kantonrechter in Leeuwarden en Amsterdam. In de hoofdstad kreeg hij in de jaren zestig te maken met diverse rechtszaken over demonstraties en provo-acties.

in de periode 1945: Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Antoni Wilhelmus

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 27 September 1896

Place and date of death
Aalsmeer, 7 December 1969

Place and date of burial
Oudemirdum, 11 September 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

  • waarnemend Commissaris van de Koningin in Friesland, from 7 May 1945 until 1 December 1945
  • kantonrechter te Leeuwarden, from 25 January 1950 until 1 July 1956
  • kantonrechter te Amsterdam, from 1 July 1956 until 1 October 1966

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

  • lid bestuur Christelijke opleidingsschool voor gezinsverzorging
  • diverse kerkelijke functies

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

Private life
Zijn vader was boekdrukker

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.