Montesquieu Institute: from science to society

Staatsrechtconferentie 2013: Integriteit in politiek en bestuur, Amsterdam

Rechter vindt archief belangrijker dan privacy
Blog De Nieuwe Reporter
date December 13, 2013 09:00
city Amsterdam
location Crowne Plaza Hotel Show location
organisation Vrije Universiteit (VU)

Op vrijdag 13 december 2013 vindt de Staatsrechtconferentie plaats, dit jaar georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit. Het centrale thema is 'integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht'. De conferentie vormt tevens het 5e jaarcongres van het Netherlands Institute for Law and Governance en zal worden geopend door burgemeester Van der Laan van Amsterdam.

Bestuurlijke integriteit staat de laatste jaren volop ter discussie. Veelal vormen specifieke incidenten die in de media vaak breed worden uitgemeten, de aanleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van bestuurders, het combineren van (neven)functies en de hoogte van inkomens in de (semi-)publieke sector, maar ook om beschuldigingen van belangenverstrengeling en corruptie.

De (on)mogelijkheden van het recht

De vraag is welke rol het recht speelt in integriteitvraagstukken. Welke belangen kunnen in besluitvormingsprocessen een rol spelen en hoe moet deze belangenbehartiging organisatorisch worden gewaarborgd? Is integriteit vooral een bestuurlijk of moreel vraagstuk - een kwestie van fatsoen of goede taakvervulling - of is er behoefte aan (meer) dwingende kaders en procedureregels? En is op dit terrein niet een grotere rol voor de staatsrechtbeoefening weggelegd?

Programma

In het ochtendprogramma zullen vooraanstaande sprekers hun licht laten schijnen over de betekenis van het recht voor politieke en bestuurlijke integriteit vanuit onder meer juridisch, rechtsfilosofisch en bestuurskundig oogpunt. In de middagworkshops wordt door experts uit wetenschap en praktijk nader ingegaan op de vormgeving en effectiviteit van integriteitsonderzoeken, de bijzondere betekenis van integriteit voor volksvertegenwoordigers en de rol van de media bij het aan de kaak stellen van integriteitskwesties in het openbaar bestuur.

Namens MI Maastricht levert dr. Wytze van de Woude een bijdrage met het preadvies 'Is het mogelijk een algemene staatsrechtelijke norm te stellen voor integer volksvertegenwoordigerschap? Een verkenning’ (pdf)

Meer informatie en aanmelding

De Staatsrechtconferentie 2013 vindt plaats op vrijdag 13 december 2013 in het Crowne Plaza Hotel Amsterdam-Zuid. Alle informatie over programma, sprekers, preadviezen en aanmelding vindt u op www.staatsrechtconferentie.nl.


Contents

1.

More about...

2.

More info