Montesquieu Institute: from science to society

Openbaar maken ...

Niet de Haagse departementen, maar de politie krijgt - als onderdeel van de Wet Openbaar van Bestuur (WOB) - veruit de meeste verzoeken om informatie.

taartpunt

Het beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur pakt voor het bestuur niet gelijkmatig uit. De politie krijgt veruit de meeste WOB-verzoeken, zo blijkt uit een onderzoek uit 2010. De kerndepartementen zijn op afstand tweede Ook als uitvoeringsorganisaties worden meegeteld. Bij gemeenten geldt: hoe groter de gemeente, hoe meer verzoeken. Provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen ontvangen de minste verzoeken op grond van de WOB.

Maar departementen krijgen wel de meest tijdrovende verzoeken, zo bleek uit hetzelfde onderzoek. Gemiddeld kreeg een ministerie in 2009 17 WOB-verzoeken die meer dan veertig werkdagen in beslag nemen. Ook de politie kost de WOB vele tijd. Ook al worden de meeste (80 procent) binnen een dag afgehandeld. Het merendeel gaat over opgelegde verkeersboete.

Een tijdrovende WOB-verzoek is vaak (75 procent) een verzoek om zeer veel informatie. Andere oorzaak: er wordt om zeer uiteenlopende documenten gevraagd. Als derde speelt de toetsing een rol: kan het document worden vrijgegeven of is er een uitzondering?


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 20 augustus 2013.