Montesquieu Institute: from science to society

Doofpot

Rapport Commissie Biesheuvel wordt ihn doofpot gestopt

Het zal wel weer in de doofpot verdwijnen... Toen een regeringscommissie onder voorzitterschap van de latere minister-president Barend Biesheuvel in 1970 in een rapport pleitte voor meer openheid en openbaarheid ['Herorientering Overheidsvoorlichting'], waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Opland, politieke tekenaar van De Volkskrant, vatte het op 11 juni van dat jaar samen in een van zijn scherpe karikaturen.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 20 augustus 2013.