Montesquieu Institute: from science to society

De WOB moet worden uitgebreid

Gerard Schouw, Tweede Kamerlid voor D66

Inzage in hoe de besluitvorming van de overheid tot stand komt zorgt voor meer vertrouwen in de overheid. Zo wordt men bijvoorbeeld in staat gesteld de overheid te controleren of ergens op af te rekenen. D66 pleit dan ook voor het proactief openbaar maken van alle overheidsinformatie. Deze informatie moet daarnaast ook gemakkelijk toegankelijk zijn. De huidige Wob-regeling biedt nu de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om overheidsinformatie openbaar te krijgen. Hier komt nu echter weinig pro activiteit van de overheid bij kijken. Er valt nog meer te verbeteren. De overheid gaat bijvoorbeeld vaak krampachting om met Wob-verzoeken. Het antwoord zou standaard ja moeten zijn, tenzij iets openbaar making in de weg staat. Nu is het uitgangspunt nee. De discussie of er leges betaald moeten worden voor uitvoering van een verzoek zou niet moeten bestaan en het systeem zelf is gevoelig voor misbruik. Met regelmaat moeten indieners van een Wob-verzoek, zoals journalisten, een rechtszaak aanspannen om het Wob-verzoek gehonoreerd te krijgen. In een ideale situatie is alle overheidsinformatie standaard openbaar waarmee de Wob-regeling overbodig is. Maar dat kan als gevolg hebben dat de overheid juist meer informatie als geheim zal classificeren en dan wordt het nog lastiger om de gegevens in te zien. Dit zou een onwenselijke situatie zijn. Kortom, er is ruimte voor verbetering waarbij D66 pleit voor betere en actievere openbaarmaking van de overheidsgegevens.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 20 augustus 2013.