Montesquieu Institute: from science to society

Van D66 via VVD weer naar D66

Joris Voorhoeve, oud VVD-politicus

Als je geïnteresseerd bent in politiek en bestuur en je er graag voor inzet moet je kiezen. Politieke partijen bieden een keus uit verschillende idealen en programma's maar sluiten zelden precies aan op wat iemand zelf wil bepleiten. Het is dus een keus voor de partij waar je, in vergelijking met andere partijen, je het best in kan vinden.

Ik heb in 2009 voor D66 gekozen nadat de VVD in 2007-8 ten onrechte ging voorstellen de hulp aan de armste landen te halveren en ook te bezorgd over de rechterschouder naar de groei van de PVV keek.

Van 1968 t0t 1972 was ik actief lid geweest van D66 als secretaris van de partijcommissie Buitenlandse Politiek. In 1975 werd ik lid van de VVD omdat ik in die jaren vond dat de VVD toen een beter buitenlands en economisch beleid had. Mijn werk voor de VVD leidde tot lidmaatschap van de Tweede Kamer in 1982. In 1986 koos de fractie mij tot voorzitter, maar ik trad drie jaar daarna af, na een fors meningsverschil met het partijbestuur over de te volgen koers. Mijn positie was verzwakt door grote meningsverschillen in de partij en door verloren Tweede Kamer verkiezingen. Ik was opgelucht te kunnen aftreden en gaf de leiding over aan Frits Bolkestein, die betere verkiezingsresultaten dan ik wist te halen. Maar Bolkestein haalde mij terug naar de politiek in 1994 voor het Kabinet Kok dat ik diende als minister van Defensie en voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken. In 1999 verliet ik het politieke bestaan toen ik in de Raad van State werd benoemd. Ik concentreer mij sinds 2010 geheel op onderzoek en onderwijs in internationale samenwerking, o.a. via de Sen stichting voor onderzoek van internationale samenwerking.

Het liberalisme stelt de rechten van de mens centraal. De VVD is een liberale partij en ik deel die beginselen. Het liberalisme kan men op vele manieren nastreven: conservatief-liberaal, commercieel-liberaal, sociaal-liberaal en ecologisch-liberaal. Geen partij heeft het alleenvertoningsrecht van het liberalisme. Toen in 2010 de VVD voor een coalitie koos met de PVV wilde ik daar geen mede-verantwoordelijkheid voor dragen en heb mijn lidmaatschap beëindigd.

Wat mij trok aan D66 was een positieve houding jegens internationale samenwerking om de problemen van de zwakste landen en kansarme volken het helpen aanpakken. Ook de houding tegenover Europese samenwerking is veel positiever. Het financieel-economisch beleid van D66 vind ik evenwichtig omdat er meer aandacht is voor hervormingen.

Het heeft mij moeite gekost de VVD-lidmaatschap vaarwel te zeggen omdat ik die partij lang had gediend en er veel vrienden heb gemaakt. Maar ik ben blij met de ruimte die D66 voor mijn standpunten biedt.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 24 juni 2013.