Montesquieu Institute: from science to society

Judicial power

De Franse filosoof Montesquieu heeft met zijn ideeën over de trias politica internationaal grote invloed gehad op de staatsinrichting. Hij beschreef deze ideeën in zijn boek De l'esprit des lois ('Over de geest van de wetten') uit 1748.

Montesquieu stelt dat er in iedere samenleving drie machten zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. De rechtsprekende macht moet in handen liggen van onafhankelijke rechters. Parlement en regering hebben geen zeggenschap over het oordeel van de rechter.

Met deze spreiding der machten wil Montesquieu de vrijheid van de burger waarboren. Er zijn checks and balances nodig, zodat niemand onevenredig veel macht krijgt. Door de machten te verspreiden houden zij elkaar in balans.

Op het gebied van de rechtsprekende macht besteedt het Montesquieu Instituut aandacht aan zowel onderzoek, onderwijs als valorisatie.