Montesquieu Institute: from science to society

'Onteigening ten algemen nutte'

Deze maand nationaliseerde PvdA-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem SNS-Reaal. In 2008 nationaliseerde Wouter Bos, eveneens een sociaal-democraat, ABN-AMRO. Simon Otjes, verbonden aan het Documentatiecentrum voor Nederlandese Politieke Partijen in Groningen vraagt zich af of daarmee het klassieke sociaaldemocratische streven naar socialisatie in de praktijk wordt gebracht.

In Maastricht gaat Wytze van der Woude, als docent staatsrecht verbonden aan Maatsricht University, na of de interventiewet op basis waarvan de nationalisatie van SNS-Reaal plaatsvond, niet in strijd is met het EVRM, het Europese verdag van de rechten van de mens.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 25 februari 2013.