Montesquieu Institute: from science to society

W.J. (Wilma) Mansveld

foto W.J. (Wilma) Mansveld
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Zakelijk ingestelde PvdA-politica, die na een loopbaan als boekhouder en personeelsmanager secretaris werd van de sociaal-economische raad Noord-Nederland. Tien jaar later, in 2011, werd zij gedeputeerde van Groningen, belast met onder meer economische zaken, milieu en klimaat en jeugdzorg. Als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II kreeg zij spoedig te maken met problemen bij ProRail en bij de treinverbinding HSL-Zuid. Na publicatie van het rapport van de enquêtecommissie Fyra nam zij de politieke verantwoordelijkheid voor falend beleid in dat langlopende project. Was daarna een half jaar waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel en is nu directeur van de Veiligheidsregio Groningen. Harde werker, die goed kan netwerken.

PvdA
in de periode 2012-2015: staatssecretaris

1.

First names

Wilma Jacqueline (Wilma)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hilversum, 11 September 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (onder belast met milieu, luchtvaart en openbaar vervoer), from 5 November 2012 until 28 October 2015
 • waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel, from 29 August 2016 until 28 February 2017
 • directeur Veiligheidsregio Groningen, from 1 March 2017

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: milieu; luchtvaart; openbaar vervoer en spoor; het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Voerde in het buitenland de titel minister voor Infrastructuur en Milieu.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorzitter Raad van Toezicht Water Alliance, from March 2017
 • consul van Zweden te Groningen, from July 2018

Previous (2/29)
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Waterbedrijf Groningen
 • voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Waterbedrijf Groningen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Vaardigde in 2014 het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad uit, dat groei en ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk moet maken. In maart 2015 verscheen het besluit over de groei met 45000 vliegbewegingen per jaar in het Staatsblad.
 • Verbood per 1 januari 2016 het verstrekken van gratis plastic verpakkingen en besloot in juni 2015 dat het statiegeldsysteem voor grote plastic frisdrankflessen bleef bestaan. Om zwerfafval tegen te gaan, komt er een bonus voor inlevering van kleine plastic flesjes en blikjes.

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 2015 de Wet taken meteorologie en seismologie (Stb. 345) tot stand. Daarmee komen taken op het gebied van meteorologie, seismologie en andere geofysische terreinen als zorgplichten bij het ministerie van I&M. De nieuwe wet is beter uitvoerbaar en flexibeler dan de bestaande Wet op het KNMI, die wordt ingetrokken. Er komt een onderscheid tussen commerciële dienstverlening en algemene basisdiensten. (33.802)
 • Bracht in 2015 een wijziging (Stb. 346) van de Wet personenvervoer 2000 tot stand over regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldiensten in het openbaar vervoer. Hierdoor kan de overheid maatregelen afdwingen als vervoersmaatschappijen problemen rond onder meer in- en uitchecken en concessiegrenzen niet zelf oplossen. (34.042)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2015 bekritiseerd door de Tweede Kamer vanwege (ernstige) financiële problemen bij ProRail, waarvan de Nederlandse staat aandeelhouder is. Een door Barry Madlener (PVV) ingediende motie van wantrouwen werd verworpen met alleen de PVV-fractie vóór.
 • Trad op 28 oktober 2015 af als staatssecretaris, nadat de enquêtecommissie Fyra had geconcludeerd dat zij de Tweede Kamer enkele onjuist en onvolledig had ingelicht over de problemen met de treinverbinding via de HSL-Zuid. Zij wilde een debat over het debacle niet laten belasten door de vraag of zij wel of niet moest aftreden. Zij nam ook de politieke verantwoordelijkheid op zich van de (eventuele) fouten die haar voorgangers hadden gemaakt.

Private life
Groeide op in Utrecht en Vianen

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.