Montesquieu Institute: from science to society

W.J. (Wilma) Mansveld

foto W.J. (Wilma) Mansveldvergrootglas
Source: Parlement.com .

Wilma Mansveld (1962) was van 5 november 2012 tot en met 28 oktober 2015 staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II . Zij was in 2011-2012 namens de PvdA gedeputeerde van Groningen, belast met onder meer economische zaken, milieu en klimaat en jeugdzorg. In 2001-2011 was mevrouw Mansveld secretaris van de sociaal-economische raad Noord-Nederland. Van 29 augustus 2016 tot 1 maart 2017 was zij waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel. Daarna werd zij directeur van de Veiligheidsregio Groningen.

PvdA
in de periode 2012-2015: staatssecretaris

1.

First names

Wilma Jacqueline (Wilma)

2.

Personal data

geboorteplaats en -datum
Hilversum, 11 September 1962

3.

Party/Movement

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • managementondersteuning, Creatief Vakantieverblijven
 • managementondersteuning, (psychiatrische) ziekenhuizen in Noord-Nederland en Utrecht
 • assistent management, Jaguar Nederland te Utrecht
 • assistent management bij een reclamebureau
 • manager Personeelszaken, Gran Dorado Beheer en Projecten B.V. te Groningen en op hoofdkantoor te Amsterdam, from 1997 until 2001
 • secretaris SER (Sociaal-Economische Raad) Noord-Nederland, from 2001 until 2011
 • lid Provinciale Staten van Groningen, from 20 March 2003 until 13 April 2011
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met economische zaken, toerisme en recreatie, onderwijs en arbeidsmarktbeleid, energie en klimaat, jeugdzorg, zeehavens en waterbedrijf) van Groningen, from 13 April 2011 until 5 November 2012
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (onder belast met milieu, luchtvaart en openbaar vervoer), from 5 November 2012 until 28 October 2015
 • waarnemend burgemeester van Tytsjerksteradiel, from 29 August 2016 until 28 February 2017
 • directeur Veiligheidsregio Groningen, from 1 March 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: milieu; luchtvaart; openbaar vervoer en spoor; het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Voerde in het buitenland de titel minister voor Infrastructuur en Milieu.

5.

Activities

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Woonde in december 2012 de VN-klimaatconferentie in Doha bij
 • Was in 2013 eerst verantwoordelijke voor het besluit om geen Fyra-treinen meer te laten rijden op de hogesnelheidslijn Brussel-Amsterdam. Dit vanwege de technische mankementen aan de trein. De NS werd gevraagd een alternatief te vinden voor het reizigersvervoer over de HSL.
 • Vaardigde in 2014 het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad uit, dat groei en ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk moet maken. In maart 2015 verscheen het besluit over de groei met 45000 vliegbewegingen per jaar in het Staatsblad.
 • Verbood per 1 januari 2016 het verstrekken van gratis plastic verpakkingen en besloot in juni 2015 dat het statiegeldsysteem voor grote plastic frisdrankflessen bleef bestaan. Om zwerfafval tegen te gaan, komt er een bonus voor inlevering van kleine plastic flesjes en blikjes.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 307) tot stand tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet). De minister krijgt bevoegdheden tot aanwijzing van transportroutes voor vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor, en van de daarbij behorende plaatsen met risicoplafonds en referentiepunten. (32.862 )
 • Bracht in 2013 de Wet lokaal spoor (Stb. 528) tot stand. Deze wet regelt de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen en zorgt voor één geharmoniseerde wettelijke regeling voor alle verschillende lokale en regionale spoorwegen, zoals trams, metro's en light-rail. (33.324 )
 • Bracht in 2015 de Wet taken meteorologie en seismologie (Stb. 345) tot stand. Daarmee komen taken op het gebied van meteorologie, seismologie en andere geofysische terreinen als zorgplichten bij het ministerie van I&M. De nieuwe wet is beter uitvoerbaar en flexibeler dan de bestaande Wet op het KNMI, die wordt ingetrokken. Er komt een onderscheid tussen commerciële dienstverlening en algemene basisdiensten. (33.802 )
 • Bracht in 2015 een wijziging (Stb. 346) van de Wet personenvervoer 2000 tot stand over regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldiensten in het openbaar vervoer. Hierdoor kan de overheid maatregelen afdwingen als vervoersmaatschappijen problemen rond onder meer in- en uitchecken en concessiegrenzen niet zelf oplossen. (34.042 )

6.

Miscellaneous

uit de privésfeer
Groeide op in Utrecht en Vianen

woonplaats
Groningen

7.

Publications

literatuur/documentatie
 • Bart Zuidervaart, "Dossiervreter gaat problemen met de spoorwegen te lijf. Wilma Mansveld is de grote verrassing binnen het kabinet-Rutte II", Trouw, 22 november 2012
 • Tonny van der Mee, "Harde werker Wilma Mansveld houdt niet van kletspraat", AD, 8 juni 2013
 • Jan Tromp, "Punctuele dame op dossier Gestrande Reiziger", De Volkskrant, 11 juni 2013

8.

Extended version

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.