Montesquieu Institute: from science to society

Commissie Financiën voert openbaar gesprek met president Nederlandsche Bank

Op dinsdag 23 oktober 2012 van 16.30 tot uiterlijk 19.00 uur voert de vaste Kamercommissie voor Financiën een openbaar gesprek met de president van de Nederlandsche Bank, de heer Klaas Knot. De commissie wil met de heer Knot onder andere van gedachten wisselen over het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) van staatsobligaties, de nadere voorwaarden die de ECB stelt en de relatie tot het mandaat van de centrale bank, alsmede over institutionele wijzigingen die de Economische en Monetaire Unie raken. Het gesprek wordt gehouden in de Troelstrazaal en is rechtstreeks te volgen op de website van de Tweede Kamer.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David van der Houwen, stafdienst Voorlichting, T. 06 - 21651170 of via persvoorlichting@tweedekamer.nl.