Montesquieu Institute: from science to society

Ruim zestig landen versterken sancties tegen Syrische regime

Diplomaten uit meer dan 60 landen zijn bijeen in Den Haag om de sancties tegen het Syrische regime aan te scherpen en de uitvoering van sancties te verbeteren. Minister Rosenthal is gastheer van de vierde bijeenkomst van de Internationale Sanctiewerkgroep van de Vrienden van het Syrische Volk. Canada en Tunesië zijn covoorzitter.

In zijn openingsspeech zei Rosenthal: ‘Met sancties geven we een duidelijke boodschap af en helpen we het regime verder te isoleren. Sancties moeten daarom daadkrachtig worden uitgevoerd, dan hebben ze de meeste impact. Zo kunnen we een verschil maken.’

Doel van de bijeenkomst is om meer landen sancties te laten instellen. Tien nieuwe landen doen mee aan de bijeenkomst in Den Haag, waaronder Colombia en Nieuw Zeeland. Landen die al sancties treffen, spreken over uitbreiding van hun pakket. Om bestaande sancties zo effectief mogelijk uit te voeren, wordt gezocht naar manieren om mazen in het net dichten en samenwerking tussen overheid en bedrijven verbeteren. Bijvoorbeeld met een lijst van nationale overheidscontactpunten voor bedrijven.

Deelnemers zijn onder meer alle Europese landen, de Verenigde Staten, Canada, Australië, alle Golfstaten, Jordanië, Turkije en de Arabische Liga. Ook de Syrian Economic Taskforce is aanwezig.

Eerdere bijeenkomsten van de Sanctiewerkgroep waren in Parijs, Washington en Doha (Quatar). In Den Haag wordt extra aandacht besteed aan financiële sancties. Er is overleg met experts uit de financiële sector, onder meer over het voorkomen van ontduiking van sancties en het onderscheppen verdachte transacties.

De deelnemers bespreken ook hoe bedrijven kunnen worden aangemoedigd niet langer zaken te doen met het Syrische regeime, bijvoorbeeld door hen te wijzen op reputatieschade. Ook wordt gesproken over het opheffen van sancties voor overlopers. Dit betekent echter niet dat hun misdaden worden kwijtgescholden.