Montesquieu Institute: from science to society

Mr. H. (Manon) Fokke

foto Mr. H. (Manon) Fokke
vergrootglas
Foto: Lex Draijer
Source: Parlement.com.

Uit de Maastrichtse gemeentepolitiek afkomstig PvdA-Tweede Kamerlid. Was in de Maastrichtse raad fractievoorzitter van de PvdA en als zodanig nauw betrokken bij het gedwongen vertrek van burgemeester Leers. Verder was zij werkzaam bij de rechtbank in Maastricht, universitair docent en griffier van de Universiteitsraad. In de Tweede Kamer een gedegen woordvoerster op het gebied van het binnenlands bestuur en onder meer verdediger van het raadgevend referendum en de Wet klokkenluiders. Hield zich ook bezig met de parlementaire werkwijze. Onderbrak haar Kamerlidmaatschap wegens zwangerschap en bevalling. Na de raadsverkiezingen van 2018 keerde zij terug naar de Maastrichtse raad.

PvdA
in de periode 2012-2017: lid Tweede Kamer

1.

First name

Hermanna (Manon)

2.

Personal data

Place and date of birth
Vriezenveen (Ov.), 16 January 1976

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 22 September 2015
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 January 2016 until 23 March 2017
  • lid gemeenteraad van Maastricht, from 29 March 2018
  • directeur NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies), from 1 May 2021

temporary replacement MP
  • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet vanaf 22 september 2015 tijdelijk als Tweede Kamerlid vervangen, eerst door Joyce Vermue en vanaf 5 november 2015 tot 12 januari 2016 door Harm Brouwer

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • persoonlijk coach 'nieuwe toekomst' bij Project FAM! Netwerk Limburg, from 1 April 2016

Previous
  • gastdocent beroepsopleiding bestuursprocesrecht, Nederlandse Orde van Advocaten, from October 2007 until November 2012

Derived functions
lid tijdelijke commissie onderzoek ICT-projecten bij de overheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 November 2012 until 15 April 2015

Honorary positions
beschermvrouwe RKSV Heer Babyclub, from 30 January 2016

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
  • Nam in 2013 van Pierre Heijnen de medeverdediging over van een eerder door Niesco Dubbelboer (PvdA), Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over invoering van het raadgevend referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.372)
  • Nam in 2013 van Pierre Heijnen de medeverdediging over van een eerder door Niesco Dubbelboer (PvdA), Wijnand Duyvendak (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66) ingediend initiatiefwetsvoorstel over het opnemen in de Grondwet van het correctief referendum. Het wetsvoorstel is in 2014 aanvaard door de Eerste Kamer. (30.174)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
  • Speelde een belangrijke rol bij het gedwongen vertrek van de Maastrichtse burgemeester Gerd Leers

Private life
Woonde tot haar negentiende in Twente.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.