Montesquieu Institute: from science to society

Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber

foto Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber
vergrootglas
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Carla Dik-Faber (1971) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van de CU. Zij was lid van Provinciale Staten van Utrecht en raadslid in Veenendaal. Eerder was zij freelance kunsthistorica. Mevrouw Dik is woordvoerster landbouw, natuur, milieu en klimaat, wonen en ruimtelijke ordening, cultuur, (verpleeg)zorg en medische ethiek.

ChristenUnie
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Roelofje Klazina (Carla)

2.

Personal data

Place and date of birth
Voorburg, 6 May 1971

3.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Veenendaal, from 23 April 2003 until 16 March 2010
  • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 15 March 2007 until 20 September 2012
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/4)
  • redacteur "Kind en Kunst", opvoedingsblad "Aan de hand"
  • lid begeleidingscommissie Belvédère-project 'Historische moestuinen'

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
  • Werd in 2017 medeverdediger van een initiatiefwetsvoorstel over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen (Klimaatwet). Het wetsvoorstel was in 2016 door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend, en werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie, en in 2018 ook door VVD en CDA. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (34.534)
  • Bracht in 2018 de initiatiefnota 'Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij' uit (35.068)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
Werd in 2018 door 'Natuurmonumenten' uitgeroepen tot groenste politicus van 2017 (samen met Gerben-Jan Gerbrandy)

Campaign trail
  • Was in 2009 kandidaat voor het Europees Parlement op de lijst van ChristenUnie en SGP

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.