Montesquieu Institute: from science to society

Mr. P. (Peter) Oskam

foto Mr. P. (Peter) Oskam
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Peter Oskam (1960) is sinds 4 januari 2016 burgemeester van Capelle aan den IJssel. Hij was van 20 september 2012 tot 4 januari 2016 Tweede Kamerlid voor het CDA. De heer Oskam was eerder vicepresident van de rechtbank te Rotterdam en te Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer rechter, officier van justitie en ambtenaar op het ministerie van Justitie. Hij was tevens actief als bestuurder en scheidsrechter van de KNVB. De heer Oskam was woordvoerder veiligheid en justitie en lid van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties.

CDA
in de periode 2012-2016: lid Tweede Kamer

1.

First name

Peter (Peter)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 5 January 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 2004

4.

Main functions and occupations

 • vicepresident Rechtbank te Amsterdam, from 2009 until September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 4 January 2016
 • burgemeester van Capelle aan den IJssel, from 4 January 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/6)
 • waarnemer scheidsrechters Betaald Voetbal
 • voorzitter Commissie herijking tarieven ambtshandelingen deurwaarders, ministerie van Justitie en Veiligheid, from June 2017

Previous (2/15)
 • voorzitter voorzitter KNVB, district West II, from February 2012 until September 2012 (tevens lid bestuur amateurvoetbal KNVB)
 • lid Adviesraad Sport, gemeente 's-Gravenhage, from September 2012 until September 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid Tijdelijke Commissie Woningcorporaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 December 2012 until March 2013
 • lid parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 16 April 2013 until 21 April 2015

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Nam in 2012 van Margreeth Smilde de medeverdediging over van een door de PvdA ingediend en mede door de ChristenUnie verdedigd initiatiefwetsvoorstel over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke personen. Hierdoor moesten ook de overheid en ambtenaren strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtreding van wet- en regelgeving. De Eerste Kamer verwierp het voorstel in 2015. (30.538)
 • Bracht in 2015 samen met Mona Keijzer een initiatiefnota uit over de omgang van kleinkind en grootouders na een echtscheiding in de familie (34.168)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.