Montesquieu Institute: from science to society

Drs. M.L. (Mark) Verheijen

foto Drs. M.L. (Mark) Verheijen
vergrootglas
bron: VVD
Source: Parlement.com.

VVD-politicus, die al jong raadslid en daarna wethouder in Venlo, gedeputeerde van Limburg en waarnemend partijvoorzitter was en die in 2012 een prominente rol als Tweede Kamerlid leek te gaan spelen. Nam begin 2015 echter ontslag na in opspraak te zijn gekomen over ten onrechte bij de provincie gedeclareerde uitgaven en de voorlopige conclusie van de VVD-commissie integriteit dat zijn handelswijze in strijd was geweest met het integriteitskader van de VVD. Werd in oktober 2015 echter gerehabiliteerd. Was als Tweede Kamerlid woordvoerder Europese zaken. Na zijn vertrek schreef hij een biografie van VVD-senator Harm van Riel.

VVD
in de periode 2012-2015: lid Tweede Kamer

1.

First names

Marcus Leonardus (Mark)

2.

Personal data

Place and date of birth
Baarlo (gem. Maasbree), 14 August 1976

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 27 February 2015
  • zelfstandig (bestuurs)adviseur, from May 2015
  • lid gemeenteraad van Venlo, from 29 March 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • columnist Dagblad de Limburger

Previous (2/35)
  • informateur collegevorming gemeente Venlo, March 2014
  • informateur collegevorming gemeente Venlo, from March 2018 until April 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
ondervoorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 November 2012 until 27 February 2015

Honorary positions
adjudant van het prinsentrio, Venlose Carnavalsvereniging "Jocus" 2007

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Werd in 2005 door de VNG gekozen tot 'jong raadslid van het jaar'
  • Kwam in februari 2015 in opspraak na onthullingen in NRC Handelsblad over door hem ten onrechte bij de provincie gedeclareerde uitgaven. Hijzelf erkende zijn fouten en beloofde onterecht ontvangen bedragen terug te betalen. Besloten werd dat de VVD-commissie integriteit nader onderzoek zou doen. Hij schortte op 18 februari 2015 tijdelijk zijn werkzaamheden als Kamerlid op, nadat een bedrijf aangifte had gedaan tegen hem vanwege corruptie. Op 27 februari stapte Verheijen op als Kamerlid, nadat de VVD-commissie integriteit concludeerde dat de handelswijze van Verheijzen in strijd was met het integriteitskader van de VVD.
  • In oktober 2015 stelde de Commissie integiteit vast, dat de regels die in 2012 bij een verkiezingsbijeenkomst leken te zijn geschonden op het betreffende moment nog niet golden. Evenmin was er gesjoemeld met kosten.
 

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.