Montesquieu Institute: from science to society

Het nieuwe Europa na de eurocrisis

Thursday, May 3 2012, 17:42

DEN HAAG (PDC) - Europa moet niet handelen vanuit het Angelsaksisch maar vanuit het Rijnlands Model. Dat betoogde CDA-Europarlementariër Wim van de Camp tijdens het debat over Europa na de eurocrisis, georganiseerd door het Montesquieu Instituut, de Universiteit Leiden en het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland op 27 april 2012.

Algemeen werd erkend dat de 3%-norm haalbaar is. Alle deelnemers aan het debat wezen naar het recent gesloten akkoord. Hoogleraar Wim Voermans noemde de haalbaarheid van de norm daarom een ‘vaststaand feit’. Wel zetten verschillende sprekers hun vraagtekens bij de wenselijkheid van de strikte begrotingsnorm.

PvdA-Europarlementariër Thijs Berman en Wim Voermans waren van mening dat Nederland niet moest dat alsof de norm uit Europa komt. Volgens Voermans was Nederland zelf de grote prediker van de norm. Thijs Berman vroeg zich af hoe wenselijk het was om te bezuinigen in crisistijd, maar ‘afspraak is afspraak’.

Professor Bernard Steunenberg kreeg bijval van Thijs Berman en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout voor zijn pleidooi voor een sociaal Europa. Alle drie pleitten ze voor investeringen in zwakkere regio’s door middel van het vergroten van de Europese cohesiefondsen. Volgens Eickhout is er ook harmonisatie nodig.

Aan het einde van het debat uitten Berman en Eickhout hun ongenoegen over het gebrek aan lef in de Nederlandse politiek. “Politici moeten het op durven nemen voor Europa”. Van de Camp was er heilig van overtuigd dat we in 2050 zullen leven in de Verenigde Staten van Europa. Voorleggen aan de kiezer durft hij echter niet.