Montesquieu Institute: from science to society

W.D. (Wimar) Bolhuis

foto W.D. (Wimar) Bolhuis
vergrootglas
bron: Wimar Bolhuis

Wimar Bolhuis is universitair docent economie aan Universiteit Leiden. Hij was eerder werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën, de Tweede Kamerfractie van de PvdA en bij de Sociaal-Economische Raad. Zijn kennisgebieden zijn overheidsfinanciën, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen en zorg. Hij promoveerde in 2018 op een proefschrift over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden. Sinds 2021 is hij fellow bij het Montesquieu Instituut.

in de periode 2012-2015, 2021-heden: fellow Montesquieu Instituut, wetenschapper Montesquieu Instituut

1.

First name

(Wimar)

2.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker zorg, arbeidsmarkt en financiën, PvdA Tweede Kamerfractie, from May 2009 until December 2012
 • beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden en econoom, abvakabo FNV, from December 2012 until January 2013
 • senior inspecteur, Ministerie van Financiën, from January 2013 until November 2015
 • politiek assistent staatssecretaris, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from November 2015 until March 2018
 • plaatsvervangend directeur sociale zaken, Sociaal-Economische Raad, from March 2018 until June 2019
 • universitair docent economie, Universiteit Leiden, from January 2019

3.

Party political functions

Previous
 • bestuurslid Jonge Socialisten afdeling Den Haag, from 2010 until 2011
 • secretaris werkgroep zorg, Wiardi Beckman Stichting, from September 2010 until November 2012
 • lid bestuur PvdA afdeling Den Haag, from December 2012 until January 2014
 • fractievertegenwoordiger PvdA gemeenteraad 's-Gravenhage, from October 2014 until March 2018

4.

Education

Secondary education
 • christelijk gymnasium Sorghvliet, until 2004

Academic education
 • master sociale en organisatiepsychologie, Universiteit Leiden, until 2009
 • master bestuurskunde, Universiteit Leiden, until 2011
 • master economie, Universiteit Utrecht, until 2011

Doctorate
 • duaal promovendus Universiteit Leiden, from January 2012 until October 2018

alternative forms of education
 • summerschool political economy, London School of Economics and Political Science (Verenigd Koninkrijk), until 2010
 • vakopleiding openbare financiën voor hogere ambtenaren (VOFHA), Rijksacademie voor Economie, Financiën en Bedrijfsvoering, until 2013

Internships
 • stage programmabureau vernieuwing rijksdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from June 2007 until October 2007
 • onderzoeksstage evaluatie zorgverzekeringswet en wet marktordening gezondheidszorg, NIVEL, from November 2008 until May 2009

5.

Publications

Complete listing of publications
 • "De Rekenmeesters van de Politiek" (2017)
 • ‘Van Woord tot Akkoord; Een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, 1986-2017’ (dissertatie, 2018)
 • "Elke formatie faalt. Verkiezingsbeloftes die nooit worden waargemaakt" (2018)
 • ''Overheidsfinanciën: economie van de collectieve sector'' (2021) Kam, C.A. de, W.D. Bolhuis en J.H.J. Lukkezen.
 

This biography has been updated until October  2, 2019.