Montesquieu Institute: from science to society

Citaat Nierstrasz

"En nu komt de Minister en laat met een hautain gebaar, zonder eenige toelichting, en a fortiori zonder eenige argumentatie, enkele rijksdaalders vallen in de hand van den afgevaardigde (...)"

volledige citaat en toelichting

"En nu komt de Minister en laat met een hautain gebaar, zonder eenige toelichting, en a fortiori zonder eenige argumentatie, enkele rijksdaalders vallen in de hand van den afgevaardigde, die naar mijn meening liever zijn kiezers zand in de oogen strooit dan zijn plicht naar de ruimste opvatting vervult; of van den afgevaardigde, die zich vastklampt aan zijn mandaat als middel van bestaan."

Dat zei het liberale Tweede Kamerlid Nierstrasz toen verbetering van de financiële positie van Kamerleden aan de orde was.

Hij voegde daaraan toe:

"Maak een Kamer van mannen, die allen een dagtaak buiten hun lidmaatschap hebben te vervullen. Laat mij hen noemen mannen van zaken, ofschoon ik daarbij heelemaal niet denk aan handel. De Kamer zal dan oneindig nuttiger arbeid verrichten tot heil en in het belang van het land, met minder woorden en in minder tijd. Maar wat klaag ik. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Elke Kamer ondervindt van de Regeering de behandeling, die haar toekomt."

(Handelingen Tweede Kamer, 16 november 1916)

Nierstrasz was een zeer rijke Amsterdamse reder, die het best zonder schadeloosstelling kon doen. Dat gold niet voor veel andere Kamerleden en met name Troelstra was uitzinnig van woede. Hij sprong op zijn Kamerbankje en riep tegen Nierstrasz "er uit, er uit!"). De woorden van Nierstrasz leidden sowieso tot groot tumult in de Kamer, waarbij de voorzitter uiteindelijk zelfs de vergadering moest schorsen.

Nierstrasz maakte een dag later zijn excuses. De verhoging van de schadeloosstelling kwam er.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 27 februari 2012.