Montesquieu Institute: from science to society

Dr. P.G.C. (Patrick) van Schie

Patrick van Schie (1964) is sinds 2001 directeur van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Eerder was hij daarvan stafmedewerker. Hij promoveerde in 2005 op een proefschrift over de liberale partijen in de jaren 1901-1940 en publiceert regelmatig over zowel actuele als historische onderwerpen.

in de periode 2011: directeur wetenschappelijk instituut partij, spreker MI-activiteit

1.

First names

Patricius Gerardus Cornelis (Patrick)

2.

Personal data

Place and date of birth
Waalwijk, 19 May 1964

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • wetenschappelijk medewerker Prof. mr. B.M. Teldersstichting, from 1991 until 2001
 • directeur Prof.mr. B.M. Teldersstichting, from 2001

5.

Other positions

Current
 • lid redactie "Liberaal Reveil"

Previous
 • lid bestuur FDO (Forum voor Democratische Ontwikkeling), from 2006 until 2013

Previous
 • lid begeleidingscollege SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)

6.

Education

Primary education
 • lagere R.K. "Sint Jozefschool" te Waalwijk, from 1970 until 1976

Secondary education
 • gymnasium-b, "Dr. Mollercollege" te Waalwijk, from 1976 until 1982

Academic education
 • geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, from 1982 until 1989

Doctorate
 • letteren, Universiteit Leiden, 27 September 2005

7.

Miscellaneous

Private life
Promoveerde bij prof. J.Th.J. van den Berg

Military service
 • dienstplichtig militair (reserve-officier academisch gevormd), Directie Algemene Beleidszaken, ministerie van Defensie, from 1989 until 1990

8.

Publications

Complete listing of publications
 • "Nationaal Belang. Over de bruikbaarheid van het begrip voor een liberaal buitenlands beleid" (1996)
 • "Krijgsgerommel achter de kim. Analyse van de veiligheidsrisisco's voor Nederland" (1999)
 • "Vrijheidsstreven in verdrukking: liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940" (dissertatie, 2005)
 • "Zestig jaar VVD" (mede-auteur, 2008)
 • "Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente politici in de negentiende en vroege twintigste eeuw" (2008)
 • "Separation of Church and State in Europe" (2008)
 • "Democracy in Europe. Of the people, for the people, by the people?" (2010)
 • "Eerlijk is eerlijk. Wat een liberaal van de staat mag verwachten en van zichzelf moet vergen" (2011)
 

9.

Hofvijver bijdragen

This biography has been updated until March  6, 2014.