Montesquieu Institute: from science to society

"mééèéh...!".

Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer in oktober 1991 zei toenmalig VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein over het in zijn ogen ontbreken van debat over Europa:

"Mijnheer de voorzitter! Eén van uw voorgangers als voorzitter van deze Kamer heeft een boek geschreven "De Tweede Kamer, lam of leeuw?" Als ik luister naar de heren Brinkman, Van Mierlo en Wöltgens hoor ik: "mèèèèèh...!".

D66-fractievoorzitter Hans van Mierlo vroeg hoe dat in Handelingen zou worden opgenomen en voegde daaraan tot algehele hilariteit toe: "Mag ik er overigens op wijzen, dat de heer Bolkestein het wel ontzettend goed nadoet!"

.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 30 mei 2011.