Montesquieu Institute: from science to society

Workshop ‘Where now for Europarties: reflections post Lisbon’

Op 20 en 21 juni organiseert de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht een workshop over de uitdagingen voor Europese politieke partijen in het licht van de nieuwe verhoudingen onder het Verdrag van Lissabon. Middels een rondetafelgesprek en vier paneldiscussies worden uiteenlopende aspecten van Europese politieke partijen belicht. Daarbij wordt onder meer de fundamentele vraag gesteld of Europese partijen eigenlijk wel politieke partijen zijn, maar er wordt ook gekeken naar de invloed van Europese politieke partijen op opkomende democratieën in Oost-Europa of het Europese gehalte van Europese verkiezingscampagnes.

Geïnteresseerden kunnen vóór 6 juni contact opnemen met Lidwien Hollanders l.hollanders@maastrichtuniversity.nl


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 30 mei 2011.