Montesquieu Institute: from science to society

Citaat Frits Bolkestein

"Mijnheer de voorzitter! Eén van uw voorgangers als voorzitter van deze Kamer heeft een boek geschreven "De Tweede Kamer, lam of leeuw?" Als ik luister naar de heren Brinkman, Van Mierlo en Wöltgens hoor ik: "méééèèèèh...!".

Dat zei VVD-fractievoorzitter Frits Bolkestein tijdens de algemene beschouwingen op 13 oktober 1992. Hij verweet de fractievoorzitters van CDA, D66 en PvdA onvoldoende kritisch te zijn over Europa, met name over het Verdrag van Maastricht en de voorgestelde monetaire unie. Hij liet daarop het geluid van een lammetje horen.

Van Mierlo vroeg hoe dat 'gemekker' in Handelingen zou worden opgenomen en voegde daaraan tot algehele hilariteit toe: "Mag ik er overigens op wijzen, dat de heer Bolkestein het wel ontzettend goed nadoet!".

Hand. Tweede Kamer, 13 oktober 1992, p. 370


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 30 mei 2011.