Montesquieu Institute: from science to society

Citaat Klaas de Vries

Foto K.G. de Vries

"Het zou een weldaad zijn als ministers en ambtenaren de tijd, thans aan de Eerste Kamer besteed, aan nuttiger arbeid konden wijden."

Het Tweede Kamerlid Klaas de Vries (PvdA) sprak deze woorden tijdens de Openbare commissievergadering van de Bijzondere Commissie Grondwet/Kieswet van 9 december 1974. De Vries diende aan het einde van zijn inbreng mede namens de PPR (ondertekenaar Jurgens) een motie in waarin om afschaffing van de Eerste Kamer werd gevraagd. Die motie werd op 28 januari 1975 in de plenaire vergadering verworpen met alleen de stemmen van PvdA, PPR, D66 en PSP voor.

Klaas de Vries is sinds 12 juni 2007 lid van de Eerste Kamer.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 26 april 2011.