Montesquieu Institute: from science to society

Geen twee-partijen of twee-blokkenstelsel

De Nederlandse kiezer stemt toch te veel in het midden om een twee-blokken systeem naar Amerikaans model te rechtvaardigen. De zes deelnemers aan het debat ‘Implosie van het politieke centrum’ dat onder auspiciën van het Montesquieu Instituut op 13 april in Den Haag werd gehouden, waren het daar over eens.

Zo wees hoogleraar Gerrit Voerman er op dat niet het verdwijnen van het politieke midden maar juist de overbevolking daarvan oorzaak is van het verlies van PvdA en CDA. Partijen als GroenLinks en ChristenUnie, en in mindere mate zelfs ook SP en PVV verschuiven naar het midden en trekken daardoor kiezers bij CDA en PvdA weg.

Oud-Tweede Kamerlid Kars Veling meende de oorzaak van het verlies van traditionele middenpartijen als PvdA en CDA te moeten zoeken in de wil van de partijen zich steeds meer aan de zwevende kiezer te willen binden. Dat zou ten koste gaan van de eigen identiteit. Ook andere sprekers meenden dat partijen hun idealen verloochenen om toch maar zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wil van de zwevende kiezer. Daardoor vervreemden de partijen van hun eigen achterban.

Publicist en CDA-kenner Pieter Kroeger kreeg de lachers op zijn hand met de opmerking dat het CDA opnieuw moet inburgeren in Nederland. Kroeger weet het verlies van het CDA voor een groot deel aan interne ‘bedrijfsfouten’, hoewel hij ook erkende dat structurele politieke ontwikkelingen een rol bij de neergang van het CDA kunnen spelen.

Het was een geanimeerd en goedbezocht debat waaraan ook het SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak, wetenschapper René Cuperus en kandidaat D66-senator Klaartje Peters meededen. Natuurlijk kon ook de zaal meepraten, dit alles onder de deskundige leiding van Max van Weezel.


Deze bijdrage verscheen in de Hofvijver van 26 april 2011.