Montesquieu Institute: from science to society

Prof.Dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort

foto Prof.Dr. R.R. (Ruard) Ganzevoort
vergrootglas
bron: Website GroenLinks
Source: Parlement.com.

Ruard Ganzevoort (1965) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Sinds 2005 is hij hoogleraar praktische theologie en decaan aan de Vrije Universiteit. Eerder was hij onder meer Nederlands-Gereformeerd predikant, docent en lector. De heer Ganzevoort was binnen GroenLinks voorzitter van "De Linker Wang", platform voor religie en politiek. Hij is expert op het gebied van pastorale zorg en trauma. De heer Ganzevoort is voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en van de commissie die een parlementair onderzoek uitvoert naar effectiviteit van antidiscriminatie­wetgeving. Hij houdt zich verder bezig met volksgezondheid, zorg, onderwijs, wetenschapsbeleid, cultuur en sport.

GroenLinks
in de periode 2011-heden: lid Eerste Kamer

1.

First names

Reinder Ruard (Ruard)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 14 February 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
GroenLinks

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar praktische theologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 February 2005
 • lector theologie en levensbeschouwing, Christelijke Hogeschool "Windesheim" te Zwolle, from September 2007 until September 2009
 • decaan faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 January 2017
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht KRO-NCRV, from 2013

Previous (2/26)
 • president International Society for Empirical Research in Theology, from 2014 until 1 April 2018
 • lid Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen, NWO, from 2015 until 1 January 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter tijdelijke commissie onderzoekvoorstel parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 1 December 2020 until 2 February 2021
 • voorzitter commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 March 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd op 2 juli 2019 bij de verkiezing van de Kamervoorzitter in de derde stemronde verslagen door Jan Anthonie Bruijn (VVD). Hij kreeg 28 stemmen, tegen 34 voor Bruijn (11 stemmen waren blanco).

Private life
 • Woonde tussen zijn vijfde en achtste levensjaar in Suriname
 • Nadat hij openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit en een relatie aanging, ontnam de Nederlands-Gereformeerde Kerk hem in 2005 zijn ambtstitel 'predikant'

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.