Montesquieu Institute: from science to society

Mr. W.B. (Wopke) Hoekstra

foto Mr. W.B. (Wopke) Hoekstra
vergrootglas
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Wopke Hoekstra (1975) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hij was sinds 26 oktober 2017 minister van Financiën in het kabinet-Rutte III. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was hij lijsttrekker van het CDA en sinds 18 maart is hij fractievoorzitter. De heer Hoekstra was van 7 juni 2011 tot 26 oktober 2017 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was consultant bij adviesbureau McKinsey en bestuurslid van het CDA-Amsterdam. Als Eerste Kamerlid hield hij zich met name bezig met sociale zaken, pensioenwetgeving en veiligheid en justitie. Hij was voorts voorzitter van de commissie CDA-verkiezingsprogramma 2017.

CDA
in de periode 2011-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Wopke Bastiaan (Wopke)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bennekom (gem. Ede), 30 September 1975

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • columnist "Het Financieele Dagblad", 2005 (over ervaringen tijdens INSEAD)
 • partner adviesbureau "McKinsey", from 1 January 2006 until 26 October 2017
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 25 October 2017
 • minister van Financiën, from 26 October 2017
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 March 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
 • lid bestuur Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut, from 2014 until October 2017
 • voorzitter Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum te Amsterdam, from 1 April 2016 until October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
vicevoorzitter vaste commissie voor Financiën (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 June 2015 until 25 October 2017

Honorary positions
ambassadeur Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Stuurde in 2020 een brief aan de Tweede Kamer waarin hij uiteenzette hoe het functioneren van de Belastingdienst moet worden verbeterd. Dat moet onder andere gebeuren door ontvlechting van de ambtelijke aansturing van Belastingdienst, dienst Toeslagen en de Douane en door betere dienstverlening aan bedrijven en burgers.
 • Presenteerde in 2020 samen met minister Wiebes een Nationaal Groeifonds waaruit investeringen kunnen worden gedaan die bijdragen aan de economische groei en aan het behalen van klimaatdoelen

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2019 samen met minister Wiebes de Machtigingswet oprichting Invest NL (Stb. 443) tot stand. Hierdoor kan de staat voor 100 procent deelnemen in de opgerichte Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest NL N.V. Met een vermogen van € 2,5 miljard kunnen risicovolle ondernemersactiviteiten worden ondersteund op het gebied van onder meer energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel en veiligheid. (35.123)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 238) tot stand tot Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie, ter vervanging van het besluit uit 2014. (35.711)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in de aanloop naar de verkiezingen van 2021 veelvuldig genoemd als lijsttrekker van het CDA, maar liet in juni 2020 weten daarvoor niet beschikbaar te zijn. Hij vond zichzelf meer bestuurder dan politicus.

Private life
Zijn moeder was Nederlands hervormd, zijn vader remonstrants. Het gezin ging in Zeist naar de doopsgezinde kerk

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.