Montesquieu Institute: from science to society

Koningin vraagt Tjeenk Willink formatie los te trekken

Wednesday, September 8 2010, 9:00

Koningin Beatrix heeft gisteravond laat de vicepresident van de Raad van State Tjeenk Willink verzocht 'haar op de kortst mogelijke termijn te informeren over de thans ontstane situatie en de stappen die genomen moeten worden.'

De benoeming van Tjeenk Willink tot informateur volgde op twee roerige dagen. Adviseerden de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV de koningin maandag nog Rutte te verzoeken een proeve van een regeerakkoord te schrijven, dinsdagochtend bleek Wilders toch weer verder te willen praten over een VVD-CDA-PVV-coalitie. Het vertrek van Klink uit de CDA-fractie en de gedachte alleen al dat Cohen, Halsema of Pechtold in de Trêveszaal zouden gaan zitten hadden hem van mening doen veranderen.

Rutte en Verhagen accepteerden onmiddellijk de uitgestoken hand. Ondertussen ontving de koningin de andere fractievoorzitters. Bij het Kamerdebat 's middags over de gestrande kabinetsformatie hadden de overige partijen geen goed woord over voor de gang van zaken.