Montesquieu Institute: from science to society

Informateur verwijst in brief aan 'afvallers' naar debat van gisteren

Wednesday, June 30 2010, 12:23

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft in een brief aan de fractievoorzitters van de PVV, SP, Christenunie, SGP en Partij voor de Dieren uitgelegd waarom hij hen niet voor een gesprek heeft uitgenodigd. Hij baseert zich daarbij op het rapport van zijn voorganger, de VVD'er Uri Rosenthal en het debat van gisteren. Volgens Tjeenk Willink zijn toen alle vragen over het rapport beantwoord. 

Rosenthal concludeerde in zijn rapport dat een rechts kabinet met VVD, PVV en CDA niet mogelijk is en dat moet worden gekeken naar een coalitie waarin zowel de VVD als de PvdA een plaats heeft.

Momenteel zijn er twee opties voor een nieuw kabinet: een paars-plus kabinet, met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks en als tweede optie een kabinet met VVD, PvdA en CDA, eventueel aangevuld met D66 of GroenLinks. Overigens zijn D66 en GroenLinks bij de tweede optie niet nodig om een meerderheid te vormen in de Tweede Kamer.

Vanmiddag praat Tjeenk Willink de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks.

Bron: ANP