Montesquieu Institute: from science to society

Drs. K.C.J. (Karin) Straus

foto Drs. K.C.J. (Karin) Straus
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Zeven jaar VVD-Tweede Kamerlid. Had Limburgse roots, maar was enige tijd als raadslid actief in Midden-Delfland. Begon haar loopbaan in het bedrijfsleven en werkte onder andere op gebied van personeel en organisatie bij DSM. Zat ook in de gemeenteraad van Roermond. In de Tweede Kamer was mevrouw Straus woordvoerster op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Bracht een initiatiefnota uit over onderwijs in krimpgebieden. Zat in de commissie onderzoek naar recente arbeidsmigratie. Sinds maart 2019 fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten van Limburg

VVD
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer

1.

First names

Karin Cornelia Josepha (Karin)

2.

Personal data

Place and date of birth
Roermond, 6 April 1971

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1993

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 2010 until 23 March 2017
 • senior consultant "Rieken & Oomen", from September 2017 (onderdeel van Rijnconsult)
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 28 March 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • lid Raad van Toezicht Onderwijsstichting MOVARE, from July 2017
 • lid Raad van Commissarissen Rabobank Roermond-Echt te Roermond, from January 2018

Previous (2/4)
 • ambassadeur Euregionaal onderwijs voor Limburg, from March 2017 until March 2019
 • "ambassadeur" Provincie Limburg, 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid tijdelijke commissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 March 2011 until 18 April 2012
 • voorzitter Contactgroep België (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 2011 until 23 March 2017

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Bracht in 2015 een initiatiefnota uit: 'Krimp in het voorgezet onderwijs - van kramp naar kans" (34.226)

9.

Miscellaneous

Private life
 • Komt uit een bakkersfamilie, van een oud-Roermonds geslacht
 • Werd in 1998, 2002 en 2010 met voorkeurstemmen tot raadslid in Roermond gekozen

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.