Montesquieu Institute: from science to society

Mr. G.A. (Ard) van der Steur

foto Mr. G.A. (Ard) van der Steurvergrootglas
Source: Parlement.com .

Ard van der Steur (1969) was van 20 maart 2015 tot en met 26 januari 2017 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was van 17 juni 2010 tot 20 maart 2015 Tweede Kamerlid voor de VVD. De heer Van der Steur was advocaat en eigenaar van een trainingsopleiding op juridisch gebied. Daarvoor was hij partner van advocatenkantoor NautaDutilh. Hij was voorts lid van de gemeenteraad van Teylingen (2006-2014) en eerder in Warmond, waar hij fractievoorzitter was. In 1991 won hij het Nederlands kampioenschap debatteren. Als Kamerlid hield de heer Van der Steur zich met name bezig met Justitie (onder meer strafrecht en criminaliteitsbestrijding). Hij was lid van de enquêtecommissie Fyra.

VVD
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Gerard Adriaan (Ard)

2.

Personal data

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 7 October 1969

3.

Party/Movement

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1988

4.

Main functions and occupations

 • medewerker bij de Nederlandse Orde van Advocaten, from 1992 until 1995
 • advocaat, advocatenkantoor "NautaDutilh" N.V. te Rotterdam, from 1995 until 2006 (tevens coördinator werving en selectie)
 • lid gemeenteraad van Warmond, from 14 March 2002 until 1 January 2006 (gemeente samengevoegd met Sassenheim en Voorhout)
 • partner, advocatenkantoor "NautaDutilh" N.V. te Rotterdam, from 2005 until 1 January 2006
 • lid gemeenteraad van Teylingen, from 1 January 2006 until 27 March 2014
 • parttime docent burgerlijk recht, afdeling Moot Court, faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, from 2006 until 2010
 • parttime Legal Counsel, DA Retailgroep B.V., from 2007 until 2010
 • eigenaar Sturgeon Training, onderneming voor training van advocaten(kantoren) en andere juridische dienstverleners, from 2006
 • directeur/eigenaar Legaltree, from 2008 until 2013
 • advocaat Legaltree Van der Steur Advocatuur, from 2009 (op non-actief in 2010-2017)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 20 March 2015
 • minister van Veiligheid en Justitie, from 20 March 2015 until 26 January 2017
 • directeur/eigenaar Legaltree, from January 2018
 • eigenaar antiquariaat goltzius.nl, from January 2018

5.

Activities

als parlementariër
 • Bracht in 2011 een initiatiefnota uit over wettelijke verankering van mediation als alternatief voor een gang naar de rechter (33.122 )
 • Bracht in 2012 samen met Jeroen Recourt (PvdA) en Magda Berndsen een initiatiefnota uit over herziening van de partneralimentatie, waardoor die simpeler en korter wordt (33.312 )
 • Diende in 2013 initiatiefwetsvoorstellen in over bevordering van mediation in het burgerlijk recht en in het bestuursrecht. Diende tevens een initatiefwetsvoorstel in over invoering van registratie van mediators (registermediation). De voorstellen werden in 2015 ingetrokken. (33.722 , 33.723 , 33.727 )
 • Diende in 2015 samen met Jeroen Recourt (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van het stelsel van kinderalimentatie (34.154 )

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kondigde in augustus 2015 een herijking van de vorming van de nationale politie aan. De politieorganisatie krijgt meer tijd voor de personele reorganisatie, namelijk tot 2018; er komt meer aandacht voor integrale sturing van veranderingen en verbeteringen en voor het welzijn van politiemedewerkers, en verbetering van de bedrijfsvoering krijgt prioriteit. Het budget voor de transitie gaat van 230 miljoen naar 460 miljoen euro. (29.628 )
 • Trok in 2016 een door hem en minister Plasterk verdedigd wetsvoorstel in over reorganisatie van de hoogste bestuursrechtspraak, nadat de Tweede Kamer een met klem ontraden amendement had aangenomen (34.389 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2015 een wet (Stb. 255) tot wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht tot stand ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast. De wijziging betreft ook overlast bij andere sporten, evenementen en wijkoverlast of uitgaansgeweld,. De bevoegdheid van burgemeesters om een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen na ordeverstoring of na een door de KNVB uitgevaardigd stationverbod wordt uitgebreid. Verder kan de rechter een gebiedsverbod (huisarrest) opleggen. De maximale duur van die maatregelen wordt verhoogd van maximaal 2 naar 5 jaar. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend en in 2015 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Opstelten. (33.882 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 121) tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot stand ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven. Dit kan ook na een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling voor het geven of volgen van terroristische training. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door minister Opstelten. (34.016 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 130) tot wijziging van de Gemeentewet tot stand over het verruimen van de bevoegdheid van de burgemeester tot inzet van cameratoezicht. Er kunnen daardoor camera's worden ingezet in een specifiek gebied om de veiligheid in de open ruimte te vergroten. Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door minister Opstelten. (33.582 )
 • Bracht in 2016 de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (Stb. 226) tot stand. Er is pas sprake van zuivere aanvaarding van een erfenis als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers en er komt een uitzondering als de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Dit vervangt het stelsel waarbij een erfgenaam een erfenis kan aanvaarden of verwerpen. (34.224 )
 • Bracht in 2016 wetten (Stbb. 288, 289 en 290) tot stand over vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. In het kader van de operatie Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) worden nieuwe termen geïntroduceerd in het burgerlijk en bestuursprocesrecht en worden belemmeringen weggenomen voor het digitaal voeren van procedures. De wetsvoorstellen waren in 2014 en 2015 ingediend. (34.049 , 34.138 , 34.212 , 34.237 )
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 476) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot stand, waardoor onder meer verdachten eerder aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand van een advocaat en op vergoeding van rechtsbijstand aan on- of minvermogenden. Daarnaast worden normen opgenomen over het proces-verbaal. Verdachten mogen in eerste instantie negen in plaats van zes uur worden vastgehouden. (34.159 )

6.

Miscellaneous

uit de privésfeer
 • Was in 1991 Nederlands kampioen debatteren
 • Zijn vader was eigenaar van winkel voor maatpakken en later van een antiquariaat

woonplaats
Warmond

7.

Publications

publicaties
enkele artikelen over ondernemings- en arbeidsrecht

literatuur/documentatie
 • Nicole Besselink, "Keiharde bourgondiër schuwt compromis niet", Trouw, 21 maart 2015
 • Annemarie Kas en Philip de Witt Wijnen, "Van der Steur: flamboyant en origineel", NRC Weekend, 21 en 22 maart 2015
 • Andreas Kouwenhoven en Christiaan Pelgrim, "Van der Steur: meer mens dan minister", NRC Handelsblad, 21 maart 2016
 • Tobias den Hartog en Jan Hoedeman, "Hij is liever kasteelheer dan fulltime minister", Algemeen Dagblad, 8 juli 2016

8.

Extended version

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.