Montesquieu Institute: from science to society

Mr. G.A. (Ard) van der Steur

foto Mr. G.A. (Ard) van der Steur
vergrootglas
Source: Parlement.com.

Spreekvaardige en flamboyante VVD'er, die zijn politieke loopbaan verrassend snel zag eindigen na een teleurstellend verlopen ministerschap. Na advocaat en eigenaar van een trainingsopleiding op juridisch gebied te zijn geweest, werd hij in 2010 Tweede Kamerlid. Eerder had hij in de lokale politiek ervaring opgedaan als lid van de gemeenteraden van Warmond en Teylingen. Als Kamerlid hield hij zich met name bezig met strafrecht en criminaliteitsbestrijding en was hij lid van de enquêtecommissie Fyra. Volgde in maart 2015 Opstelten op als minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II. Raakte mede door onvoorzichte uitspraken spoedig betrokken bij enkele affaires. De nasleep van de Teevendeal, waarover ook zijn voorganger was gestruikeld, brak hem begin 2017 op.

VVD
in de periode 2010-2017: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Gerard Adriaan (Ard)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haarlem, 7 October 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1988

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 20 March 2015
 • minister van Veiligheid en Justitie, from 20 March 2015 until 26 January 2017
 • directeur/eigenaar Legaltree, from January 2018
 • eigenaar antiquariaat goltzius.nl, from January 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter Raad van Toezicht, Slot Loevestein, from July 2018
 • voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche, from 4 April 2019

Previous (2/27)
 • lid bestuur Stichting Nederlands Venetië Comité, from April 2014 until 20 March 2015
 • lid bestuur Stichting Mathilde Eras, from 3 November 2014 until 20 March 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Fyra (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 December 2013 until 20 March 2015
 • rapporteur Europees Openbaar Ministerie, namens de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, from 19 February 2014 until 20 March 2015

Honorary positions
 • erelid Debating Society Leiden, from 1995
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlands Kampioenschap Beleidsdebatteren

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Diende in 2013 initiatiefwetsvoorstellen in over bevordering van mediation in het burgerlijk recht en in het bestuursrecht. Diende tevens een initatiefwetsvoorstel in over invoering van registratie van mediators (registermediation). De voorstellen werden in 2015 ingetrokken. (33.722, 33.723, 33.727)
 • Diende in 2015 samen met Jeroen Recourt (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over herziening van het stelsel van kinderalimentatie (34.154)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Kondigde in augustus 2015 een herijking van de vorming van de nationale politie aan. De politieorganisatie krijgt meer tijd voor de personele reorganisatie, namelijk tot 2018; er komt meer aandacht voor integrale sturing van veranderingen en verbeteringen en voor het welzijn van politiemedewerkers, en verbetering van de bedrijfsvoering krijgt prioriteit. Het budget voor de transitie gaat van 230 miljoen naar 460 miljoen euro. (29.628)
 • Trok in 2016 een door hem en minister Plasterk verdedigd wetsvoorstel in over reorganisatie van de hoogste bestuursrechtspraak, nadat de Tweede Kamer een met klem ontraden amendement had aangenomen (34.389)

Legislative activities as minister (2/9)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 353) tot stand tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering waardoor politie alcohol- en drugstesten mag afnemen bij plegers van geweldsmisdrijven (huiselijk geweld). Het wetsvoorstel was in 2013 ingediend door minister Opstelten. (33.799)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 476) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot stand, waardoor onder meer verdachten eerder aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand van een advocaat en op vergoeding van rechtsbijstand aan on- of minvermogenden. Daarnaast worden normen opgenomen over het proces-verbaal. Verdachten mogen in eerste instantie negen in plaats van zes uur worden vastgehouden. (34.159)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • In 2015 werd hij tijdens het debat over de Teevendeal (een deal met de crimineel Cees H in 2001) bekritiseerd vanwege de rol die hij als VVD-Kamerlid had gespeeld bij het adviseren van zijn voorganger minister Opstelten
 • In 2016 verwierp de Tweede Kamer een door SP'er Van Nispen ingediende motie van wantrouwen naar aanleiding van zijn optreden in de affaire-Maat. De hoogleraar Maat werd ervan beschuldigd dat hij informatie over de identificatie van de slachtoffers van de MH17-ramp openbaar had gemaakt tijdens een college. Van der Steur noemde de lezing "buitengewoon ongepast en smakeloos" en haalde Maat uit het identificatieteam. Later bleken de beschuldigingen onjuist en uiteindelijk moest Van der Steur excuses maken. Een deel van de Kamer vond dat die excuses te laat waren gekomen en er was ernstige kritiek op de informatievoorziening aan de Kamer over de affaire.
 • Trad in januari 2017 af vanwege in een Tweede Kamerdebat gebleken gebrek aan vertrouwen. De Kamer debatteerde over nieuwe onthullingen over zijn rol als Kamerlid bij de beantwoording van vragen over de zgn. Teevendeal. Uit een publicatie van de journalist Bas Haan leek te kunnen worden geconcludeerd dat hij minister Opstelten had aangeraden politiek-gevoelige antwoorden op Kamervragen aan te passen. Hijzelf ontkende dat, maar de Kamer was zeer kritisch.

Private life
Was in 1991 Nederlands kampioen debatteren

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.