Montesquieu Institute: from science to society

Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer

foto Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer
vergrootglas
© Jerry Lampen
Source: Parlement.com.

Stientje van Veldhoven (1973) is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III. Van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017 was zij Tweede Kamerlid voor D66. In de Tweede Kamer hield zij zich vooral bezig met klimaat, energie, circulaire economie en het gaswinningsdossier. Mevrouw Van Veldhoven was secretaris van de D66-fractie en lid van het Presidium. Eerder was mevrouw Van Veldhoven onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie en clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First name

Stientje (Stientje)

2.

Personal data

Place and date of birth
Utrecht, 22 June 1973

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66), from 2007

4.

Main functions and occupations

 • beleidsadviseur coördinatie intergouvernementele initiatieven, directoraat-generaal Onderzoek, Europese Commissie te Brussel, from 2007 until 2009
 • clusterleider Programma Zuidvleugel Randstad, directie Ruimtelijk Economisch Beleid, ministerie van Economische Zaken, from 2009 until 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 26 October 2017
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer belast met milieu, openbaar vervoer en spoor en fietsbeleid), from 26 October 2017

Responsibilities as minister
 • Is als staatssecretaris belast met 1. milieu (o.a. geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen); 2. bodem; 3. openbaar vervoer en spoor; 4. fietsbeleid; 5. KNMI; 6. Autoriteit Nucleaire veiligheid en 7. Planbureau Leefomgeving

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/13)
 • lid Programmaraad Rathenau Instituut, from 23 September 2015 until October 2017
 • lid bestuur Maas theater en dans/Maaspodium te Rotterdam, from 1 January 2016 until October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • rapporteur Energie Unie, namens de vaste commissie voor Economische Zaken, from 30 March 2015
 • voorzitter werkgroep onderzoek reorganisatie van de kennis- en onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer, 2016

Honorary positions (2/3)
 • ambassadeur Bureau Internationale Ambtenaren (Werken bij de EU)
 • lid Comite van Aanbeveling Groene Generatie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/9)
 • Bracht in 2017 (samen met de PvdA) de notitie 'Elektrisch rijden' uit
 • Werd in 2017 medeondertekenaar van een door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Gaf in 2019 het groene licht voor invoering van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Dat systeem moet in 2050 volledig zijn ingevoerd.
 • In 2019 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Het wetsvoorstel was in 2017 ingediend door staatssecretaris Dijksma. (34.675)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Door NOS-Radio uitgeroepen tot politiek talent van het jaar 2012/2013
 • Ging in 2015 als enige Kamerlid mee op Poolexpeditie naar Spitsbergen om onderzoek te doen naar de gevolgen van klimaatverandering
 • Leidde als waarnemend voorzitter op 13 januari 2016 de vergadering waarin de Kamervoorzitter werd gekozen

Campaign trail
 • Was in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de D66-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.